หมายเลข ID หัวข้อ : 00282278 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2023พิมพ์

ไม่มีเสียง เสียงเบาเกินไป หรือระดับสมดุลเสียงระหว่างเกมและแชทไม่เสมอกัน

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  หมายเหตุ:
  1. เลือกรุ่นของหูฟัง:
   INZONE H9 หรือ INZONE H7
   กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 2
   INZONE H5
   กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 4
   INZONE H3
   กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 5
  2. เลือกสถานการณ์ที่ปัญหาเกิดขึ้น:
   คอนโซลเกม (คอมพิวเตอร์หรือ PlayStation®5) เชื่อมต่อกับหูฟังโดยใช้ตัวรับส่ง USB (USB transceiver)
   กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 4
   สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เชื่อมต่อกับหูฟังผ่าน Bluetooth
   กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 3
  3. ตรวจดูสิ่งต่อไปนี้ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่:
   1. ปรับการตั้งค่าระดับเสียงขึ้นบนอุปกรณ์ Bluetooth
   2. ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth กับหูฟังก่อนและเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจจะมีความไม่เสถียรชั่วคราว
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 9
  4. ตัดการเชื่อมต่อตัวรับส่ง USB (USB transceiver) ก่อนและเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ให้แน่นหนา

   หมายเหตุ:

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   การเชื่อมต่อระหว่างหูฟัง และตัวรับส่ง USB (USB transceiver) อาจจะมีความไม่เสถียรชั่วคราว
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
  5. ยกเลิกการเชื่อมต่อปลั๊กมินิ 4 ขั้วของหูฟังออกไปก่อน และจากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ให้แน่นหนา

   หมายเหตุ:

   • เฉพาะ INZONE H3 เท่านั้น: ถ้าหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ กรุณาตัดการเชื่อมต่อระหว่างกล่อง USB audio และคอมพิวเตอร์ออกก่อนและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ เช่นเดียวกับกล่องออดิโอและหูฟัง เชื่อมต่อกล่อง USB audio เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ USB hub
   • ถ้าหากท่านใช้ PlayStation 5 เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับคอนโทรลเลอร์โดยตรง การเชื่อมต่อหูฟังผ่านกล่อง USB audio ไม่อาจจะประกันได้ว่าจะทำงานเป็นปกติเสมอ
   • สำหรับรายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อหูฟัง กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide)
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะมีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ PlayStation 5
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 6
  6. ตั้งการตั้งค่าของเอาต์พุต (Output) ของคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ Windows 10 สำหรับอ้างอิง รายการเมนูที่แสดงบนคอมพิวเตอร์อาจจะแตกต่างกันตามเวอร์ชันของ OS

   สำหรับ INZONE H9, INZONE H7 หรือ INZONE H5 สำหรับ INZONE H3
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหานี้อาจจะเกิดจาก การตั้งค่าของเสียงเอาต์พุตคอมพิวเตอร์
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับคอมพิวเตอร์ กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 7
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ PlayStation 5 กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 8
  7. ปรับแต่งระดับเสียงบนคอมพิวเตอร์

   คลิกซ้ายที่ไอคอน ลำโพง (Speaker) บนคอมพิวเตอร์เพื่อปรับระดับเสียงขึ้นและตรวจดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการตั้งค่า ระดับเสียงหลัก (Master Volume)
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 9
  8. ตั้งการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก (Audio Output) ของ PlayStation 5 สำหรับ INZONE H9, INZONE H7 หรือ INZONE H5 สำหรับ INZONE H3
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะมาจากการตั้งค่าเสียงเอาต์พุตของ PlayStation 5
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 9
  9. ปรับระดับเสียงขึ้นโดยใช้แป้นปรับ VOL (ระดับเสียง) –/+ ของหูฟัง

   ท่านสามารถเพิ่มระดับเสียงได้โดยการปรับ VOL (ระดับเสียง) –/+ ไปทางด้าน +

   หมายเหตุ: ถ้าหากระดับเสียงมีการตั้งไว้ต่ำบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ระดับเสียงอาจจะไม่เพิ่มตามที่คาดไว้จากการใช้แป้นปรับของหูฟัง ถ้าเป็นในกรณีนี้ กรุณาปรับเพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาเกิดจากการตั้งค่าของระดับเสียง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ INZONE H9, INZONE H7 หรือ INZONE H5 เข้ากับอุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่ง USB (USB transceiver) กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 10
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ INZONE H9 หรือ INZONE H7 กับอุปกรณ์โดยใช้ Bluetooth กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 11
   • สำหรับ INZONE H3 กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 11
  10. การปรับสมดุลระดับเสียงระหว่างเกมและแชท

   ท่านสามารถใช้ปุ่ม Game/Chat (สมดุลระดับเสียงเกม/แชท) หรือซอฟต์แวร์ INZONE Hub

   คำชี้แนะ: วิธีการใช้ปุ่ม Game/Chat (สมดุลระดับเสียงเกม/แชท) บนหูฟัง:

   • เมื่อท่านกดปุ่ม เกม (Game) เสียงการแชทจะเงียบลงและเสียงเกมจะฟังง่ายขึ้น
   • เมื่อท่านกดปุ่ม แชท (Chat) เสียงเกมเงียบลงและเสียงการแชทจะฟังง่ายขึ้น
   หมายเหตุ: ปุ่ม Game/Chat (สมดุลระดับเสียง/แชท) จะมีผลเฉพาะการปรับสมดุลระดับเสียงของคอนโซลเกมที่เชื่อมต่อผ่านตัวรับส่ง USB (USB transceiver) สมดุลระดับเสียงที่มีอุปกรณ์ Bluetooth ไม่สามารถปรับได้
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาเกิดจากการสมดุลของระดับเสียง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 11
  11. ตรวจดูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการตั้งค่า กรุณาอ้างอิงกับคู่มือของไซต์การสนับสนุนของแต่ละแอปพลิเคชัน

   สำหรับ INZONE H9, INZONE H7 หรือ INZONE H5 สำหรับ INZONE H3
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   • ถ้าหากท่านใช้ INZONE H9, INZONE H7 หรือ INZONE H5 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยใช้ตัวรับส่ง USB (USB transceiver) กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 12
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ INZONE H9 หรือ INZONE H7 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยใช้ Bluetooth กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 13
   • สำหรับ NZONE H3 กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 13
  12. กรุณาลองทำการจับคู่หูฟังและตัวรับส่ง USB (USB transceiver) อีกครั้ง

   ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการจับคู่อีกครั้งกับตัวรับส่ง USB (USB transceiver):

   สำหรับ INZONE H9, INZONE H7 สำหรับ INZONE H5
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะมีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่อระหว่างหูฟัง และตัวรับส่ง USB (USB transceiver)
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 13
  13. กรุณาปิดแอปพลิเคชันนั้นลงไปก่อนและเปิดการทำงานขึ้นมาใหม่
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของแอปเล่นเกม
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 14
  14. กรุณาเริ่มการทำงานใหม่ให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   • INZONE H9, INZONE H7 หรือ INZONE H5
    กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 15
   • INZONE H3
    หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม
  15. ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   หมายเหตุ: ข้อมูลการจับคู่ Bluetooth และการตั้งค่าอื่นจะยังคงอยู่หลังการรีเซ็ต

   สำหรับ INZONE H9, INZONE H7 สำหรับ INZONE H5
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 16
  16. การตั้งค่าเริ่มแรกให้กับหูฟัง

   การปรับค่าเริ่มแรกจะทำให้หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   สำหรับ INZONE H9, INZONE H7 สำหรับ INZONE H5
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม