หมายเลข ID หัวข้อ : 00283750 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2023พิมพ์

ในระหว่างที่สนทนาโดยใช้หูฟัง INZONE เอฟเฟกต์ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) จะอ่อนหรือเสียงรอบข้างดังเกินไป

  เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากคุณสมบัติ เสียงสะท้อน (Sidetone) ทำงานอยู่ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ

  • INZONE H5/H7/H9: ยกไมโครโฟนบูมขึ้นเพื่อปิดคุณสมบัติ เสียงสะท้อน (Sidetone)
  • INZONE Buds (WF-G700N): คุณสมบัติ เสียงสะท้อน (Sidetone) จะทำงานเมื่อท่านเปิดใช้งาน เสียงสะท้อน (Sidetone) ในซอฟต์แวร์ INZONE Hub

  หมายเหตุ: เสียงสะท้อน (Sidetone) เป็นคุณสมบัติที่ทำให้สนทนาได้ง่ายขึ้นในหูฟัง ละช่วยให้ไมโครโฟนของหูฟังรับเสียงและเล่นเสียงของท่านได้อย่างมชาติ

  คำแนะนำ:

  • ถ้าหากท่านใช้ซอฟต์แวร์ INZONE Hub ท่านสามารถปรับแต่งระดับของคุณสมบัติ เสียงสะท้อน (Sidetone) ได้ใน การตั้งค่าการปรับเสียง (Sound Settings)เสียงสะท้อน (Sidetone)
  • สำหรับ INZONE H5/H7/H9: เมื่อท่านยกไมโครโฟนบูมขึ้น ไมโครโฟนจะปิดการทำงานลงไป และคุณสมบัติ เสียงสะท้อน (Sidetone) จะไม่ทำงาน และเสียงการสนทนาจะถูกปิดลงไป
  • การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) จะมีเฉพาะ INZONE H9