หมายเลข ID หัวข้อ : 00103996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/02/2015พิมพ์

ฉันต้องการแปลงไฟล์และบิตเรตของเพลง โดยการใช้ Media Go เพื่อส่งไปที่เครื่องเล่น Walkman.

  ท่านสามารถปรับการตั้งค่าของ Media Go เพื่อแปลงไฟล์เพลงทั้งหมด หรือ บางเพลงที่ระบุเพื่อส่งเพลงไปยังเครื่อง Walkman ของท่าน.

  หมายเหตุ: รายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ Media Go แสดงที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Media Go ใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่อยู่บนรายชื่อ. แต่เราไม่รับประกันการทำงาน ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในรายชื่อ.

  การแปลงไฟล์และบิตเรตของเพลงทั้งหมดเพื่อส่งออกไป

  1. เชื่อมต่อ Walkman กับคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  2. คลิก Tools - Preferences ในเมนูที่ปรากฎอยู่ด้านบนของหน้าจอ Media Go.
  3. คลิก Devices ใน Preferences ที่ปรากฎอยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ.
  4. เมื่อเชื่อมต่อ Walkman ที่ด้านขวาของหน้าจอ Preferences.
     คลิก Walkman เพื่อส่งเพลงที่ได้แปลงไฟล์แล้ว, และ จากนั้น คลิก Device Preferences....
  5. บนหน้าจอ WALKMAN Preferences, คลิก Audio ที่ด้านซ้ายของเมนู.
  6. เลือกรูปแบบและคุณภาพของไฟล์ที่ต้องการ จากด้านขวามือ และคลิก OK.

  การใช้งานครั้งต่อไป ท่านสามารถส่งเพลงไป Walkman ที่กำหนด, โดยใช้ Media Go แปลงไฟล์เพลงไปยังรูปแบบไฟล์ที่ท่านกำหนดไว้.

  การแปลงไฟล์และบิตเรตของเพลงที่ระบุเพื่อส่งออกไป

  1. เชื่อมต่อ Walkman กับคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  2. คลิกขวาบนเพลงที่ต้องการส่งออกไป, ลากและปล่อยไฟล์ที่ Walkman ในเมนูด้านซ้าย.
  3. เลือก Advanced Transfer จากเมนู shortcut.
  4. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ และ คลิกที่ปุ่ม Transfer.