หมายเลข ID หัวข้อ : 00194240 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018พิมพ์

ไม่สามารถเล่นเพลงในเครื่องเล่น Walkman ได้. (เครื่อง Walkman NW-ซีรีย์)

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อใช้ประกอบในขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  เชื่อมต่อเครื่องเล่น Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และใช้ explorer หรือซอฟต์แวร์บางอย่าง (Media Go, Content Transfer, ฯลฯ.) ทำการตรวจเช็คดูว่าข้อมูลเพลงในเครื่องเล่น Walkman มีการแสดงออกมา.

  1. ถ้าหากข้อมูลในเครื่องเล่น Walkman ของท่านไม่แสดงออกมา ถึงแม้ว่าจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว.
   อาจจะไม่มีข้อมูลในเครื่องเล่น Walkman ของท่าน.
   โอนถ่ายข้อมูลเพลงไปให้กับเครื่องเล่น Walkman ของท่านโดยใช้ Media Go, Content Transfer, ฯลฯ., และลองเล่นใหม่อีกครั้ง.
  2. ถ้าหากข้อมูลในเครื่องเล่น Walkman ของท่านแสดงขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
   ให้
   อัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Walkman ของท่านไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด. เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่นของท่าน สามารถจะดูได้ในไฟล์ Information.txt ในโฟลเดอร์ WALKMAN .
   ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะอัปเดตเครื่องเล่่น Walkman ของท่าน, ขอแนะนำให้ท่านทำการแบ็คอัปข้อมูลในเครื่องเล่นของท่านไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน.

  ถ้าหากท่านได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้ว, หรือ ปัญหายังคงมีอยู่หลังการอัปเดต, คอนเทนท์ หรือ ฐานข้อมูลที่โอนถ่ายไปให้กับเครื่องเล่น Walkman ของท่านอาจจะเสียหาย. ให้รีเซ็ตหน่วยความจำของเครื่องเล่นของท่าน และทำการโอนถ่ายคอนเทนท์ที่แบ็คอัปไว้ทั้งหมดไปให้กับเครื่องเล่น Walkman ของท่าน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหายังไม่หายไป หลังจากที่ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นทั้งหมดแล้ว, อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม.