หมายเลข ID หัวข้อ : 00197701 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2018พิมพ์

วิธีการตรวจเช็คดู Device Manager สำหรับการติดตั้งที่เหมาะสมของไดร์ฟเวอร์ของออดิโอแบบพกพาได้.

  ไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับกับอุปกรณ์นั้นได้. ถ้าหากไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ไม่ได้รับการรองรับอย่างเหมาะสมจากเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่สามารถรองรับเครื่่อง Walkman นี้ได้.
  ให้ตรวจเช็คดูว่าไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์นั้นได้รับการรองรับอย่างถูกต้องหรือไม่. ถ้าหากได้รับการรองรับอย่างไม่ถูกต้อง ให้ทำการโหลดไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์นั้นใหม่.

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการตรวจเช็คดูสถานะของอุปกรณ์มีเดียในหน้าต่างของ Device Manager :

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  2. เปิด Device Manager.

  วิธีการเปิด Device Manager ในแต่ละ OS:

  ระบบปฏิบัติการ Windows 10

  1. คลิกขวาที่ปุ่ม Start ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าเดสทอป. 
  2. คลิกที่ Device Manager.
  • ระบบปฏิบัติการWindows 8.1
  1. แสดงแถบเมนูเสริมในหน้า เดสทอป. 
  2. คลิกที่ Settings.
  3. คลิกที่ Computer information (PC info).
  4. คลิกที่ Device Manager.
  • ระบบปฏิบัติการWindows 7
  1. คลิกที่ปุ่ม Start ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าเดสทอป.
  2. คลิกขวาที่ Computer.
  3. คลิกขวาที่ Properties.
  4. คลิกที่ Device Manager.
  5. ตรวจเช็คดูว่า SONY WALKMAN USB Device มีแสดงอยู่ใน Disk drives หรือไม่

         

  • ถ้ามี SONY WALKMAN USB Device แสดงอยู่.
   แสดงว่าไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์นั้นได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง. ท่านไม่จำเป็นต้องทำการโหลดไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์นั้นมาใหม่.

   รูปภาพประกอบ


  • ถ้าหาก SONY WALKMAN USB Device ไม่มีแสดง.
   แสดงว่าไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์สำหรับเครื่อง Walkman นั้นไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ให้ตรวจเช็คดูว่ามี "?" หรือ"!" แสดงที่หน้าจอ Device Manager หรือไม่.

  รูปภาพประกอบ

  1. คลิกขวาที่รายการที่มีเครื่องหมาย"?" หรือ "!"
  2. เลือกไปที่ Uninstall.
  3. เมื่อมีหน้าจอ Warning แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ OK.
  4. ปลดการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
  5. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  6. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่.
   ไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์จะได้รับการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ.