หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  หน้านี้จะแนะนำวิธีการโอนเพลงไปให้กับ Walkman
  เลือกวิธีการที่เข้ากับสภาวะแวดล้อมและความต้องการใช้งานของท่าน

  ข้อสำคัญ: อาจจะมีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันตัวอื่นที่แตกต่างออกไปให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Walkman นั้น ๆ
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือของ Walkman นั้น ๆ

  การใช้ซอฟต์แวร์ Sony ทำการถ่ายโอนไฟล์เพลงไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน

  จัดการกับเพลงโดยใช้ซอฟต์แวร์ Sony และถ่ายโอนไปให้กับอุปกรณ์ Walkman ของท่าน

  Music Center for PC (Windows)
  Content Transfer (Mac)

  หมายเหตุ:

  1. การสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ Media Go ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows กรุณาใช้ซอฟต์แวร์ Music Center for PC ที่เป็นตัวถัดมาของซอฟต์แวร์ Media Go
  2. สำหรับข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้กันได้กับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Music Center for Pc กรุณาอ้างอิงกับ Music Center for PC — อุปกรณ์ที่รองรับได้ (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  3. ถ้า Music Center tor PC ไม่รองรับรุ่นของท่าน กรุณาอ้างอิงกับวิธีการอื่นของการโอนเพลงไปให้กับ Walkman

  วิธีการอื่นในการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman