หมายเลข ID หัวข้อ : 00244165 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

เหตุใดกล้องหรือ Cinema Pro จึงไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดไว้? (Xperia 1)

เหตุใดกล้องจึงดูเหมือนไม่มีความเสถียรในบางสถานการณ์? เหตุใด Cinema Pro จึงดูเหมือนไม่มีความเสถียรในบางสถานการณ์? เหตุใดกล้องหรือ Cinema Pro จึงไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมบางอย่าง

    เรากำลังจะเปิดตัวซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ 55.0.A.2.278. ซอฟต์แวร์นี้มีการปรับปรุงหลายอย่าง