หมายเลข ID หัวข้อ : 00235027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2021

ทำไมถึงไม่มีไอคอนของ App tray เพื่อเข้าไปที่แอปทั้งหมด?

  คำถาม

  • ทำไมถึงไม่มีไอคอนของ App tray เพื่อเข้าไปที่แอปทั้งหมด?
  • ทำไมถึงไม่มีไอคอนของแอปเพื่อเข้าไปที่แอปทั้งหมด?
  • ฉันสามารถเข้าไปที่แอปทั้งหมดจากไอคอน App tray แทนการไปที่หน้าจอ Home? 

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  วิธีแก้ปัญหา

  หน้าจอ แอปพลิเคชัน เข้าไปได้โดยการปัดหน้าจอ Home ขึ้นด้านบน ไม่มี การตั้งค่าที่จะทำให้เข้าแอปทั้งหมดได้จากไอคอน App tray ของแอปแทน