หมายเลข ID หัวข้อ : 00255968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

อะไรคือ การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display)? (Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11)

  Q: อะไรคือ การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display)?

  A: การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) เป็น คุณสมบัติที่จะทำให้ท่านเห็นข้อมูลเช่น เวลา และการแจ้งเตือนได้ โดยไม่ต้องกดปุ่มปิดเปิดเครื่อง

  Q: ฉันจะปิดหรือเปิด การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ได้อย่างไร?

  A: ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดให้การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ทำงานเมื่อใดได้ใน การตั้งค่า (Settings )> หน้าจอ (Display) > ขั้นสูง (Advanced) > ค่ากำหนดล็อกหน้าจอ (Lock screen preferences) > การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ( Android 9 ) และ  การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > ค่ากำหนดล็อกหน้าจอ (Lock screen preferences) > การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ( Android 10 ) และ  การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > ล็อกหน้าจอ (Lock screen) > การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ( Android 11 )

  Q: มีการแสดงภาพออกมาแบบไม่เรียงลำดับ (Random) เมื่อ อุปกรณ์ของฉันอยู่ใน โหมดพักการทำงาน (Sleep) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

  A: ท่านสามารถเปิดหรือปิดการเล่น ภาพถ่ายได้ในระหว่างอยู่ใน โหมดพักการทำงาน (Sleep) ใน การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > ขั้นสูง (Advanced) > ค่ากำหนดล็อกหน้าจอ (Lock screen preferences) > การเล่น ภาพถ่าย (Photo playback) แตะที่สวิตช์ด้านข้าง ปิด (Off) หรือ เปิด (On) เพื่อเปิดหรือปิดการเล่น ภาพถ่าย

  หมายเหตุคุณสมบัตินี้ไม่มีอยู่ใน Android 10 หรือหลังจากนั้น

  Q: เมื่ออยู่ในรถยนต์ หรือรถไฟ หน้าจอจะเปิดตลอดเวลาแม้ฉันจะไม่ได้ใช้ อุปกรณ์ของฉัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

  A: ถ้าการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) เปิดอยู่ หน้าจอจะเปิดเมื่อ อุปกรณ์ของท่านตรวจพบการเคลื่อนไหว ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดให้การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ทำงานเมื่อใดได้ใน การตั้งค่า (Settings )> หน้าจอ (Display) > ขั้นสูง (Advanced) > ค่ากำหนดล็อกหน้าจอ (Lock screen preferences) > การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ( Android 9 ) และ  การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > ค่ากำหนดล็อกหน้าจอ (Lock screen preferences) > การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ( Android 10 ) และ  การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > ล็อกหน้าจอ (Lock screen) > การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ( Android 11 )

  คำแนะนำ: ถ้าต้องการปิดการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ไว้ชั่วคราว ท่านสามารถคลุมหน้าจอหรือใส่ อุปกรณ์ของท่านไว้ในถุงหรือกระเป๋า

  Q: หน้าจอยังคงเปิดอยู่แม้ฉันจะกดปุ่มปิดเปิด ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

  A: ถ้าการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) เปิดอยู่ หน้าจอจะเปิดขึ้นมาแม้ อุปกรณ์ของท่านจะอยู่ใน โหมดพักการทำงาน (Sleep) ท่านสามารถปิดหน้าจอไว้ชั่วคราวได้โดยการกดที่ปุ่มปิดเปิด กดที่่คีย์นี้หนึ่งครั้งเพื่อแสดงหน้าจอล็อก และครั้งที่สองเพื่อปิดหน้าจอไว้ัชั่วคราว

  Q: ฉันจะหลีกเลี่ยงการแสดง ภาพถ่ายทั้งหมดของฉันโดยใช้การเล่นภาพถ่ายในการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ได้อย่างไร?

  A: ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงการเล่น ภาพถ่ายโดยใช้ การเล่น ภาพถ่ายของ การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ให้แตะที่ อัลบั้ม (Album) > [รูปภาพที่ไม่ต้องการให้แสดง] > ไอคอนเมนู (จุดแนวตั้งสามจุด) > ซ่อน (Hide)

  Q: ฉันไม่สามารถปัดหน้าจอเพื่อปลดล็อก อุปกรณ์ของฉันได้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

  A: บางทีท่านอาจจะกำลังปัดหน้าจอการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ซึ่งไม่ใช่หน้าจอที่ล็อกอยู่ก็เป็นไปได้ ถ้าต้องการปลดล็อก อุปกรณ์ของท่าน ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) เพื่อเข้าหน้าจอล็อก จากนั้นให้ปัดหน้าจอ คำแนะนำ: ถ้าไม่มีไอคอนเช่น ตัวช่วยเสียงและกล้องแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ แสดงว่าท่านกำลังอยู่ในหน้าจอการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ไม่ใช่หน้าจอล็อก

  Q: หน้าจอการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ไม่เปิดขึ้นมาแม้จะเปิดการแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) แล้ว ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?   

  A: ถ้ามีการเปิดโหมด STAMINA ไว้ จะทำให้ไม่สามารถใช้การแสดงผลรอบข้าง (Ambient display) ได้เพื่อเป็นการลดความสิ้นเปลืองของ แบตเตอรี่ ท่านสามารถตรวจดูว่ามีการเปิดโหมด STAMINA อยู่หรือไม่ได้ใน การตั้งค่า (Settings) > แบตเตอรี่ (Battery) > โหมด STAMINA