หมายเลข ID หัวข้อ : 00255959 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2021

รูปภาพ เบิร์นอิน (Burn-in) คืออะไร และฉันจะป้องกันได้อย่างไร?

เบิร์นอิน (Burn-in) คืออะไร? / รูปภาพเบิร์นอิน (Burn-in) คืออะไร? / ฉันจะป้องกัน รูปภาพ เบิร์นอิน (Burn-in) ได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • อุปกรณ์ Xperia ที่ใช้หน้าจอ OLED

  วิธีแก้ปัญหา

  ท่านอาจจะพบว่า รูปภาพนั้น เช่นไอคอนเล็ก ๆ อาจจะมองเห็นเป็นเงาเลือนลางถาวรแม้ตอนที่ไม่มีแสดงภาพนั้นแล้ว สิ่งนี้เป็น คุณลักษณะธรรมดาของหน้าจอ OLED และอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้งานยาวนานกับ ภาพความละเอียดสูงที่แสดงในตำแหน่งเดียวตลอดเวลา

  ซอฟต์แวร์ Xperia ของท่านจะป้องกัน หรือลด รูปภาพ เบิร์นอินนี้ในการใช้งานและ สภาวะปกติ ท่านสามารถจะช่วยป้องกัน รูปภาพ เบิร์นอินนี้ได้โดยการปรับ ระดับ ความสว่างใน เปิด Adaptive brightness และปรับเวลาหน้าจอให้เข้า โหมดพักการทำงาน (Sleep mode) ให้สั้นลง

  ถ้าต้องการปรับ ระดับ ความสว่าง

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > ระดับ ความสว่าง (Brightness level).
  2. ลากตัวเลื่อนเพื่อตั้ง ระดับ ความสว่างให้มืด แต่ยังคงอ่านออกเท่าที่จะทำได้

  ถ้าต้องการเปิด Adaptive brightness

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > Adaptive brightness.
  2. แตะที่ตัวเลื่อนด้านข้าง Adaptive brightness เพื่อเปิด คุณสมบัตินี้

  ถ้าต้องการตั้งเวลาสำหรับ โหมดพักการทำงาน (Sleep mode)

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > หน้าจอ (Display) > พักการทำงาน (Sleep)
  2. เลือกเวลาที่สั้นเช่น 15 วินาที