หมายเลข ID หัวข้อ : 00249311 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2020

ทำไมอุปกรณ์ของฉันจึงทำงานช้าหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์

  ใช้ได้กับ

  • Android 10
  • Android 9.0

  วิธีแก้ปัญหา

  หากคุณพบว่าอุปกรณ์ทำงานช้ามากหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ เช่น เมื่อเข้าสู่เมนูหรือเปิดแอปพลิเคชัน ให้อ่านต่อเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา ตรวจสอบหลังจากทำตามคำแนะนำแต่ละอย่างว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วหรือไม่ก่อนที่จะลองคำแนะนำถัดไป 

  รอสองวันเพื่อดูว่าประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่

  เมื่อคุณทำการอัปเดตระบบ Android อาจใช้เวลาถึงสองวันกว่าซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์จะเสถียร กระบวนการบางอย่างที่เริ่มต้นโดยการอัปเดตจะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลังในบางครั้ง เช่น:

  • การจัดดัชนีของไฟล์
  • การอัปเดตของแอปที่ติดตั้งล่วงหน้า แอปจะอัปเดตเมื่อเปิดอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกหลังการอัปเดต

  กระบวนการที่ทำงานอยู่เบื้องหลังกำลังใช้โปรเซสเซอร์หนักมาก ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าอุปกรณ์ช้าชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งหรือสองวัน ลักษณะการทำงานนี้เป็นเรื่องปกติระหว่างการจัดทำดัชนีและการอัปเดตแอป

  รีสตาร์ทอุปกรณ์

  หากอุปกรณ์ยังคงช้าอยู่สองวันหลังจากการอัปเดต ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์เพื่อดูว่าประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่

  ทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  สำรองข้อมูลสำคัญที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณเพิ่มเติมได้ในหน้านี้ หมายเหตุ! การรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงานจะลบข้อมูลบนหน่วยความจำภายในทั้งหมด เนื้อหาในการ์ด SD จะไม่ถูกลบ คุณควรสำรองเนื้อหาส่วนตัว เช่น รายชื่อติดต่อและไฟล์สื่อ จากอุปกรณ์ของคุณไปยังการ์ด SD หรือไปยังบริการสำรองข้อมูลบน Cloud (บัญชีออนไลน์) หรือคุณสามารถสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Xperia Companion

  ทำการซ่อมซอฟต์แวร์

  หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อเร็วๆ นี้ ให้สำรองข้อมูลสำคัญที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ แล้วจากนั้นทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการซ่อมซอฟต์แวร์เพิ่มเติมภายในหน้านี้ได้

  ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำของคุณ (การ์ด SD)

  ลองฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ การฟอร์แมตการ์ดจะลบไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เหลือและไฟล์ที่เสียหาย คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีรีฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำเพิ่มเติมได้ในหน้านี้ หมายเหตุ! สำรองข้อมูลสำคัญก่อนฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ คุณสามารถใช้ตัวจัดการไฟล์เพื่อย้ายเนื้อหาในการ์ดหน่วยความจำไปยังคอมพิวเตอร์ได้

  คำแนะนำอย่างละเอียด

  ทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  หมายเหตุ! เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายถาวรต่ออุปกรณ์ของคุณ ห้ามขัดจังหวะขั้นตอนการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. สำรองข้อมูลสำคัญที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณไปยัง เช่น การ์ด SD หรือบริการสำรองข้อมูลบน Cloud (บัญชีออนไลน์) หากคุณมีไฟล์ที่เข้ารหัสจัดเก็บไว้ในการ์ด SD คุณควรลบการเข้ารหัสออกด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะยังสามารถเข้าถึงได้หลังจากการรีเซ็ต
  2. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > System (ระบบ) > Advanced (ขั้นสูง) > Reset options (ตัวเลือกการรีเซ็ต) > Erase all data (factory reset) (ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน)) > RESET PHONE (รีเซ็ตโทรศัพท์)
  3. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  4. ในการยืนยัน ให้แตะ Erase everything (ลบทุกอย่าง)

  การทำการซ่อมซอฟต์แวร์

  วิธีซ่อมซอฟต์แวร์

  1. โปรดเตรียมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Google ให้พร้อม คุณอาจต้องป้อนค่าเหล่านี้เพื่อเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ Xperia ของคุณหลังจากการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ Xperia ของคุณ เคล็ดลับ: หากคุณจำชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของบัญชี Google ไม่ได้ คุณสามารถลองกู้คืนได้โดยใช้หน้าการกู้คืนบัญชี Google ที่ https://www.google.com/accounts/recovery/
  2. คอมพิวเตอร์: หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Xperia Companion จาก https://support.sonymobile.com/xperia-companion/
  3. เปิดแอปพลิเคชัน Xperia Companion
  4. ในส่วน Manage your Xperia (จัดการ Xperia ของคุณ) ให้คลิก Software repair (การซ่อมแซมซอฟต์แวร์)
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

  วิธีฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

  1. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล)
  2. แตะ SD card (การ์ด SD) > ไอคอนเมนู (จุดแนวตั้งสามจุด) จากนั้นแตะ Storage settings (การตั้งค่าหน่วยความจำ) > Format (ฟอร์แมต) > FORMAT SD CARD (ฟอร์แมตการ์ด SD)