หมายเลข ID หัวข้อ : 00256365 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

ฉันจะปิดการปกป้องอุปกรณ์ได้อย่างไร?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ลบบัญชีผู้ใช้ Google ต่าง ๆ ของท่าน ออกจาก อุปกรณ์เพื่อปิดการป้องกันอุปกรณ์

  วิธีลบบัญชี Google

  Android 9.0 หรือ 10 หรือ 11

  1. ค้นหาและแตะที่ Settings > Accounts.
  2. แตะที่ บัญชีผู้ใช้ Google (Google account)
  3. แตะที่  ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT) > ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT)
  4. ถ้ามีเพียงบัญชีผู้ใช้ Google ในโทรศัพท์นั้น ท่านจะต้องใส่ รูปแบบของโทรศัพท์ รหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัย ของท่านเข้าไป
  5. ทำซ้ำในขั้นตอนนี้สำหรับ บัญชีผู้ใช้อื่นเพิ่มเติม

  Android 8.x

  1. ค้นหาและแตะที่ Settings > Users & accounts.
  2. แตะที่ บัญชีผู้ใช้ Google (Google account)
  3. แตะที่  ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT) > ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT)
  4. ถ้ามีเพียงบัญชีผู้ใช้ Google ในโทรศัพท์นั้น ท่านจะต้องใส่ รูปแบบอุปกรณ์ รหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัย ของท่านเข้าไป
  5. ทำซ้ำในขั้นตอนนี้สำหรับ บัญชีผู้ใช้อื่นเพิ่มเติม

  Android 6.0 or 7.x

  1. ค้นหาและแตะที่ Settings > Accounts & sync.
  2. แตะที่ บัญชีผู้ใช้ Google (Google account)
  3. แตะที่  ลบบัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT) > ลบบัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT)
  4. ถ้ามีเพียงบัญชีผู้ใช้ Google ในโทรศัพท์นั้น ท่านจะต้องใส่ รูปแบบอุปกรณ์ รหัสพิน (PIN) หรือ รหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัย ของท่านเข้าไป
  5. ทำซ้ำในขั้นตอนนี้สำหรับ บัญชีผู้ใช้อื่นเพิ่มเติม