หมายเลข ID หัวข้อ : SX451524 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

ปิด Protection by my Xperia และลบ บัญชีผู้ใช้ Google ใด ๆ ออกก่อนที่จะส่งมอบ อุปกรณ์ให้กับการบริการตรวจซ่อม

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ก่อนการส่งมอบ อุปกรณ์ Xperia เพื่อการซ่อมหรือบริการ:

  • สำรอง (Back up) ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำภายในของ อุปกรณ์ของท่านไปไว้ใน การ์ดหน่วยความจำหรือ หน่วยความจำภายนอก
  • ปิด Protection by my Xperia (ไม่มีใน Xperia XZ ซีรีส์ หรือ Xperia XA1 Plus และรุ่นที่ออกมาภายหลัง)
  • ลบ บัญชีผู้ใช้ Google ทั้งหมดออกจาก อุปกรณ์นั้น

  เมื่อเจ้าหน้าที่บริการตรวจซ่อม Sony Mobile อุปกรณ์ Xperia ของท่าน เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคจะลบ เนื้อหาใน อุปกรณ์ของท่าน

  • ถ้ามีการเปิด Protection by my Xperia ไว้ใน อุปกรณ์ จะทำให้ อุปกรณ์นั้นเข้าสู่โหมด Lockdown ถ้า อุปกรณ์อยู่ในโหมด Lockdown เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคอาจจะไม่สามารถดำเนินการบริการหรือตรวจซ่อมได้ ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิด Protection by my Xperia ใน อุปกรณ์ของท่านก่อนที่จะขอรับการบริการหรือตรวจซ่อมเพื่อป้องกันไม่ให้ติดโหมด Lockdown หลังการปิด Protection by my Xperia ให้ลบ บัญชีผู้ใช้ Google ใด ๆ ใน อุปกรณ์ของท่านเพื่อป้องกันข้อมูลของท่าน หมายเหตุ! ไม่ทำการลบ บัญชีผู้ใช้ Google ออกก่อนที่ท่านจะปิดการทำงาน Protection by my Xperia
  • ถ้ามีการเปิดการทำงาน การป้องกันอุปกรณ์ (Device protection) ไว้ในอุปกรณ์ จะทำให้อุปกรณ์นั้นล็อกได้ ถ้า อุปกรณ์นั้นถูกล็อก เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคอาจจะไม่สามารถดำเนินการบริการหรือตรวจซ่อมได้ ถ้าเป็นไปได้ ท่านจะต้องลบบัญชีผู้ใช้ Google™ ใด ๆ ออกจากอุปกรณ์ของท่านก่อนที่จะส่งไปรับบริการหรือตรวจซ่อมเพื่อป้องกันไม่ให้ การป้องกันอุปกรณ์ (Device Protection) ทำการล็อคเครื่องของท่านได้

  การปิด Protection by my Xperia

  คุณสมบัติ Protection by my Xperia นี้จะไม่มีใน Xperia XZ ซีรีส์ หรือ Xperia XA1 Plus และรุ่นที่ออกมาภายหลัง

  ถ้าต้องการปิด Protection by my Xperia

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของแล้ว ซึ่งก็คือผู้ที่ทำการเซ็ตอัป อุปกรณ์นั้นในครั้งแรก
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > ความปลอดภัย (Security) > Protection by my Xperia
  3. แตะที่  ปิดการทำงาน (Deactivate) จากนั้นยืนยันการปิดการทำงาน
  4. เพื่อให้ขั้นตอนสมบูรณ์ ให้ลงชื่อเข้าใช้งานโดย บัญชีผู้ใช้ Google ที่ใช้ในการเปิดบริการ Protection by my Xperia

  ลบ บัญชีผู้ใช้ Google ออกไป

  Android 9.0, Android 10, Android 11

  ถ้าต้องการลบบัญชีผู้ใช้ Google ออกไป

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของแล้ว ซึ่งก็คือผู้ที่ทำการเซ็ตอัป อุปกรณ์นั้นในครั้งแรก
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > บัญชีผู้ใช้ (Accounts) Google ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT) ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT)

  Android 8.x

  ถ้าต้องการลบบัญชีผู้ใช้ Google ออกไป

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของแล้ว ซึ่งก็คือผู้ที่ทำการเซ็ตอัป อุปกรณ์นั้นในครั้งแรก
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > บัญชีผู้ใช้ (Accounts) Google ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT) ลบ บัญชีผู้ใช้ (REMOVE ACCOUNT)

  Android 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  ถ้าต้องการลบบัญชีผู้ใช้ Google ออกไป

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของแล้ว ซึ่งก็คือผู้ที่ทำการเซ็ตอัป อุปกรณ์นั้นในครั้งแรก
  2. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > ฉ (Accounts)/ฮ และซิงก์ (Accounts & sync) > Google
  3. แตะที่ บัญชีผู้ใช้ที่ท่านต้องการจะลบออก
  4. แตะที่ไอคอนเมนู (จุดแนวตั้งสามจุด)
  5. แตะที่ ลบ บัญชีผู้ใช้ (Remove account) ท่านอาจจะต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ บัญชีผู้ใช้ Google เข้าไปด้วย