หมายเลข ID หัวข้อ : SX170224 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/04/2018

อุปกรณ์แสดงภาษาที่ฉันไม่เข้าใจ ฉันจะเปลี่ยนภาษาอย่างไร

  การเปลี่ยนภาษาที่แสดง คุณจะต้องเข้าไปในการตั้งค่าภาษาในเมนู การตั้งค่า การนำทางคุณไปยังการตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถระบุและแตะไอคอนที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละตัวเลือกเมนูหรือระบุรายการที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งในเมนู

  การเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์

  1. จากหน้าจอเริ่มต้นของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  2. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (ไอคอนล้อเฟืองหรือไขควงและไอคอนประแจ) > ภาษาและการป้อนข้อมูล (แป้นพิมพ์) > ภาษา (ตัวเลือกแรกในเมนู)
  3. เลือกภาษาที่คุณต้องการ
  4. แตะ เสร็จ หรือ ตกลง