หมายเลข ID หัวข้อ : S500054728 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/11/2012

เวลาสำหรับการบันทึกได้สูงสุดคือเท่าใด ?

เวลาสำหรับการบันทึกสูงสุด

  เวลาสำหรับการบันทึกสูงสุด (*1)(*2)
  เวลาสำหรับการบันทึกได้สูงสุดของโฟลเดอร์ทั้งหมดมีดังนี้

  โหมด REC
   
  Recording Scene Built-in Memory microSD card 
  ICD-UX532 ICD-UX533,
  ICD-UX533F
  ICD-UX534F 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  LPCM 44.1kHz/
  16bit (*3)
      6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง
  5 นาที
  3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง
  5 นาที
  24 ชั่วโมง
  15 นาที
  48 ชั่วโมง
  40 นาที
  MP3 192kbps 22 ชั่วโมง
  20 นาที
  44 ชั่วโมง
  40 นาที
  89 ชั่วโมง
  25 นาที
  22 ชั่วโมง
  20 นาที
  44 ชั่วโมง
  40 นาที
  89 ชั่วโมง
  25 นาที
  178 ชั่วโมง 357 ชั่วโมง
  MP3 128kbps 33 ชั่วโมง
  30 นาที
  67 ชั่วโมง
  5 นาที
  134 ชั่วโมง 33 ชั่วโมง
  30 นาที
  67 ชั่วโมง
  5 นาที
  134 ชั่วโมง 268 ชั่วโมง 536 ชั่วโมง
  MP3 48kbps
  (MONO)
    89 ชั่วโมง
  25 นาที
  178 ชั่วโมง 357 ชั่วโมง 89 ชั่วโมง
  25 นาที
  178 ชั่วโมง 357 ชั่วโมง 715 ชั่วโมง 1,431 ชั่วโมง
  MP3 8kbps
  (MONO)
    536 ชั่วโมง 1,073 ชั่วโมง 2,147 ชั่วโมง 536 ชั่วโมง 1,073 ชั่วโมง 2,147 ชั่วโมง 4,294 ชั่วโมง 8,589 ชั่วโมง

  h.: ชั่วโมง/m.: นาที

  *1: ทำการวัดค่าตามมาตรฐานของ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านใช้งานเครื่องบันทึก IC นี้
  *2: เฉพาะ ICD-UX533/UX533F/UX534F
  *3: เมื่อทำการเล่นกลับเพลงให้เสียงออกทางลำโพงในตัว โดยตั้งระดับวอลลุ่มเสียงไว้ที่ 23
  *4: เฉพาะ ICD-UX533F/UX534F เท่านั้น
  เวลาการเล่นกลับของไฟล์เพลง/จำนวนของไฟล์สูงสุด (*1)

    48 kbps 128 kbs 256 kbps
  ICD-UX532 89 ชั่วโมง 25 นาที
  1,341 ไฟล์
  33 ชั่วโมง 30 นาที
  502 ไฟล์
  16 ชั่วโมง 45 นาที
  251 ไฟล์
  ICD-UX533/UX533F 178 ชั่วโมง
  2,670 ไฟล์
  67 ชั่วโมง 5 นาที
  1,006 ไฟล์
  33 ชั่วโมง 30 นาที
  502 ไฟล์
  ICD-UX534F 357 ชั่วโมง
  5,355 ไฟล์
  134 ชั่วโมง
  2,010 ไฟล์
  67 ชั่วโมง 5 นาที
  1,006 ไฟล์

  h.: ชั่วโมง/m.: นาที

  *1: ในกรณีที่แต่ละไฟล์ของ MP3 ที่มีขนาด 4 นาที ได้รับการโอนถ่ายไปยังเครื่องบันทึก IC