หมายเลข ID หัวข้อ : S500054725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/11/2012

แบตเตอรี่ใช้งานได้นานเท่าใด ?

แบตเตอรี่ของ IC Recorder

  เมื่อใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ของ Sony รุ่น NH-AAA (*1)

  โหมด REC
   
   การบันทึก การเล่นกลับให้เสียงออกทางลำโพง (*3) การเล่นกลับโดยใช้หูฟัง การบันทึก FM
  (*4)
  LPCM 44.1kHz/16bit (*2) ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 14 ชั่วโมง ประมาณ 34 ชั่วโมง -
  MP3 192kbps ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที
  MP3 128kbps ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที
  MP3 48kbps (MONO) ประมาณ 25 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที
  MP3 8kbps (MONO) ประมาณ 30 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง
  Music file
  (128 kbps/44.1kHz)
  - ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง -

  h.: ชั่วโมง/m.: นาที

  *1: ทำการวัดค่าตามมาตรฐานของ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านใช้งานเครื่องบันทึก IC นี้
  *2: เฉพาะ ICD-UX533/UX533F/UX534F
  *3: เมื่อทำการเล่นกลับเพลงให้เสียงออกทางลำโพงในตัว โดยตั้งระดับวอลลุ่มเสียงไว้ที่ 23
  *4: เฉพาะ ICD-UX533F/UX534F เท่านั้น

  เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Sony LR03 (SG) (size AAA) (*1) 
  โหมด REC
   
  การบันทึก การเล่นกลับให้เสียงออกทางลำโพง(*3) การเล่นกลับโดยใช้หูฟัง การบันทึก FM
  (*4)
   
  LPCM 44.1kHz/16bit (*2) ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 20 ชั่วโมง ประมาณ 49 ชั่วโมง -
  MP3 192kbps ประมาณ 29 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที
  MP3 128kbps ประมาณ 31 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที
  MP3 48kbps (MONO) ประมาณ 33 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที
  MP3 8kbps (MONO) ประมาณ 42 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 10 ชั่วโมง
  Music file
  (128 kbps/44.1kHz)
  - ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง -

  h.: ชั่วโมง/m.: นาที

  *1: ทำการวัดค่าตามมาตรฐานของ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านใช้งานเครื่องบันทึก IC
  *2: เฉพาะ ICD-UX533/UX533F/UX534F
  *3: เมื่อทำการเล่นกลับเพลงให้เสียงออกทางลำโพงในตัว โดยตั้งระดับวอลลุ่มเสียงไว้ที่ 23
  *4: เฉพาะ ICD-UX533F/UX534F เท่านั้น