หมายเลข ID หัวข้อ : S500054725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/11/2012

แบตเตอรี่ใช้งานได้นานเท่าใด ?

แบตเตอรี่ของ IC Recorder

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ของ Sony รุ่น NH-AAA (*1)

โหมด REC
 
 การบันทึก การเล่นกลับให้เสียงออกทางลำโพง (*3) การเล่นกลับโดยใช้หูฟัง การบันทึก FM
(*4)
LPCM 44.1kHz/16bit (*2) ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 14 ชั่วโมง ประมาณ 34 ชั่วโมง -
MP3 192kbps ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที
MP3 128kbps ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที
MP3 48kbps (MONO) ประมาณ 25 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที
MP3 8kbps (MONO) ประมาณ 30 ชั่วโมง ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง
Music file
(128 kbps/44.1kHz)
- ประมาณ 15 ชั่วโมง ประมาณ 41 ชั่วโมง -

h.: ชั่วโมง/m.: นาที

*1: ทำการวัดค่าตามมาตรฐานของ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านใช้งานเครื่องบันทึก IC นี้
*2: เฉพาะ ICD-UX533/UX533F/UX534F
*3: เมื่อทำการเล่นกลับเพลงให้เสียงออกทางลำโพงในตัว โดยตั้งระดับวอลลุ่มเสียงไว้ที่ 23
*4: เฉพาะ ICD-UX533F/UX534F เท่านั้น

เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Sony LR03 (SG) (size AAA) (*1) 
โหมด REC
 
การบันทึก การเล่นกลับให้เสียงออกทางลำโพง(*3) การเล่นกลับโดยใช้หูฟัง การบันทึก FM
(*4)
 
LPCM 44.1kHz/16bit (*2) ประมาณ 24 ชั่วโมง ประมาณ 20 ชั่วโมง ประมาณ 49 ชั่วโมง -
MP3 192kbps ประมาณ 29 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที
MP3 128kbps ประมาณ 31 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที
MP3 48kbps (MONO) ประมาณ 33 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที
MP3 8kbps (MONO) ประมาณ 42 ชั่วโมง ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง ประมาณ 10 ชั่วโมง
Music file
(128 kbps/44.1kHz)
- ประมาณ 22 ชั่วโมง ประมาณ 61 ชั่วโมง -

h.: ชั่วโมง/m.: นาที

*1: ทำการวัดค่าตามมาตรฐานของ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านใช้งานเครื่องบันทึก IC
*2: เฉพาะ ICD-UX533/UX533F/UX534F
*3: เมื่อทำการเล่นกลับเพลงให้เสียงออกทางลำโพงในตัว โดยตั้งระดับวอลลุ่มเสียงไว้ที่ 23
*4: เฉพาะ ICD-UX533F/UX534F เท่านั้น