หมายเลข ID หัวข้อ : S500054408 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

วิธีตั้งชื่อให้กับกรุ๊ปของ tiles ต่าง ๆ

วิธีตั้งชื่อให้กับกรุ๊ปของ tiles ต่าง ๆ

  เพื่อจะทำการจัดเรียง tiles ต่าง ๆ ของท่านในหน้าจอ Start  ท่านสามารถจะรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นหมวดที่แตกต่างกันและตั้งชื่อให้กับแต่ละหมวดนั้นได้

  1. คลิกที่ปุ่มที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าจอ 
    
   จะเป็นการเปิดหน้าจอ Start ในมุมมองที่เป็นการซูมออกมา
    
  2. ขยับเมาส์ของท่านไปยังหนึ่งในกรุ๊ปของ tile ที่ท่านต้องการจะตั้งชื่อให้ และคลิกขวาบนนั้น แถบของแอพนั้นจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ Start 
    
  3. จากแถบ App นั้น  ให้คลิกที่ Name group
    
  4. ระบุชื่อสำหรับ กรุ๊ปของ tile นี้  แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม Name 
    
  5. ชื่อสำหรับกรุ๊ปของ tile ต่าง ๆ จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ Start