หมายเลข ID หัวข้อ : 00273010 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/12/2021

หูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้ (WF-C500)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาเมื่อหูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้:

  1. ทำความสะอาดพอร์ตสำหรับชาร์จไฟของหูฟัง และตรวจดูตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   ทำความสะอาดหูฟังและพอร์ตสำหรับชาร์จไฟ ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตรวจดูสถานะของตัวแสดงสถานะบนกล่องสำหรับชาร์จไฟ สำหรับรายละเอียดวิธีการทำความสะอาด หูฟัง ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีดูและหูฟัง
   รูปภาพแสดงพอร์ตสำหรับการชาร์จไฟ

   • A: พอร์ตสำหรับการชาร์จไฟ

   หมายเหตุ: เมื่อทำความสะอาด ห้ามใช้ลมอัดในการกำจัดฝุ่น เนื่องจากจะทำให้ฝุ่นเข้าไปในรูไมโครโฟนหรือช่องเสียงออก ทำให้เกิดความผิดปกติได้

   ตัวแสดงสถานะจะติดสว่างเป็นสีส้มนานประมาณ 1 นาทีและจากนั้นดับลงไป


   หูฟังมีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว ไปที่ ขั้นตอนที่ 2
   ตัวแสดงสถานะกะพริบช้า ๆ ซ้ำ ๆ กันในสีส้มนานประมาณ 15 วินาที

   แสดงว่าแบตเตอรี่ของหูฟังเหลืออยู่ 20% หรือต่ำกว่า หรือแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟเหลืออยู่ 30% หรือต่ำกว่า ทำการชาร์จไฟหูฟังและหลังจากนั้นให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 2
   ตัวแสดงสถานะกะพริบซ้ำ ๆ กันสองครั้งในสีส้ม

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 6
   ตัวแสดงสถานะกะพริบช้า ๆ ซ้ำ ๆ กันในสีส้ม

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 6
  2. สวมใส่หูฟังและตรวจดูว่าท่านได้ยินเสียงแนะนำหรือไม่
   ฉันสามารถได้ยินเสียงแนะนำจากหูฟัง
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 3
   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงแนะนำจากหูฟัง
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 4
  3. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และตรวจดูว่าท่านสามารถได้ยินเสียงหรือไม่

   จับคู่และเชื่อมต่อหูฟังและอุปกรณ์ผ่าน Bluetooth และตรวจดูว่าท่านสามารถได้ยินเสียงใน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่

   ฉันสามารถได้ยินเสียงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการชาร์จไฟหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   การจับคู่อาจจะไม่เสร็จสิ้น อ้างอิงกับหัวข้อที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์:
  4. ตรวจดูการตั้งค่าเสียงแนะนำ:
   1. เปิดแอป Sony | Headphones Connect ขึ้นมา
   2. ในแท็บ ระบบ (System) ตรวจดูการตั้งค่า การแจ้งเตือนและเสียงแนะนำ (Notification & Voice Guide)
   การแจ้งเตือนและเสียงแนะนำ (Notification & Voice Guide) มีการตั้งไว้ที่ เปิด (On)
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 5
   การแจ้งเตือนและเสียงแนะนำ (Notification & Voice Guide) มีการตั้งไว้ที่ ปิด (Off)
   หลังจากที่ตั้งไปที่ เปิด (On) ให้กลับไป ขั้นตอนที่ 2
  5. ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการรีเซ็ต :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  6. การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะทำให้หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง