หมายเลข ID หัวข้อ : 00252204 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

วิธีการดูแล หูฟังไร้สาย (WF-**, WI-** ซีรีส์)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหาก เอียร์บัดไม่ได้มีการดูแลอย่างดี และมี วัสดุแปลกปลอม (เช่นฝุ่นหรือขี้หู) เกิดขึ้น ระดับเสียงอาจจะเบาลงได้กว่าปกติหรือไม่มีเสียงออกมาเลย อาจจะไม่มี การชาร์จไฟอย่างถูกต้อง ความสามารถในการกันน้ำหรือฝุ่นอาจจะบกพร่อง เราแนะนำให้ดูแลรักษา หูฟังอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้

  วิธีการดูแล หูฟังของท่าน

  1. ถอด เอียร์บัดออก

   ถือตัวเครื่องคว่ำหน้าลง บิดและหมุนตัวเอียร์บัดออก
   หมายเหตุ: ห้ามจิกที่ปลายของเอียร์บัดเมื่อถอดออก

  2. ดูแล หูฟังของท่าน

   หมายเหตุสำหรับ WF-SP900: สำหรับวิธีการดูแลหูฟังของท่านหลังการใช้ในงานกีฬาเช่นว่ายน้ำในสระน้ำหรือทะเล ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
   • การทำความสะอาด เอียร์บัด
    ถ้า เอียร์บัดสกปรก ให้ล้างออกเบา ๆ ด้วยมือโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง หลังการทำความสะอาด ให้เช็ดหยดน้ำใด ๆ ออกให้หมด
   • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกภายนอกของหูฟัง
    เมื่อด้านนอกของ หูฟังสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม ถ้าสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้าที่บิดให้แห้ง ชุบด้วยสารละลายที่เจือจางหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง
    หมายเหตุ: ห้ามใช้ตัวทำละลายเช่น ทินเนอร์ เบนซิน หรืออัลกอฮอล์ เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
   • ทำความสะอาดรูเสียงออก
    ทำความสะอาดตาข่ายของเอียร์บัด (ส่วนที่เสียงออกมา) ด้วยผ้าที่ชุ่มน้ำและบิดให้แห้ง เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ขี้หู หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะสะสมอยู่ ระวังที่จะไม่ไปกดสิ่งสกปรกหรือเศษเล็กเศษน้อยนั้นเข้าไปในตัวเอียร์บัด
    หมายเหตุ: ถ้าช่องเสียงออกมีตาข่ายปิดอยู่ ห้ามถูตาข่ายด้วยความแรง ไม่เช่นนั้น ตามข่ายอาจจะหลุดหรือเสียหายได้
   • เทน้ำออกจากช่องเสียงออก (เฉพาะรุ่นที่กันน้ำหรือฝุ่นได้เท่านั้น)
    ถ้ามีน้ำเหลืออยู่ในช่องเสียงออก เสียงอาจจะอู้อี้หรือไม่ได้ยินเสียงเลย ในกรณีนี้ให้ถอด เอียร์บัดออก หันช่องเสียงออกลงด้านล่าง และเขย่าหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้น้ำออกมา
   • เทน้ำในช่อง ไมโครโฟน (เฉพาะรุ่นที่กันน้ำกันฝุ่นได้ของ หูฟัง Truly Wireless เท่านั้น)
    หันรู ไมโครโฟนลงด้านล่าง และแตะเบา ๆ ประมาณ 5 ครั้งกับผ้าแห้ง ตรวจดูให้มั่นใจว่าไม่มีหยดน้ำใด ๆ หลงเหลืออยู่ในรู ไมโครโฟน ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการกัดกร่อนได้
   • ทำความสะอาด พอร์ตสำหรับ การชาร์จไฟหรือ ฝาปิด พอร์ต USB

    ถ้ามีเหงื่อ น้ำ หรือความชื้นหลงเหลืออยู่ใน พอร์ต สำหรับ การชาร์จไฟ (รอบ ๆ ฝาปิด พอร์ต USB สำหรับ หูฟังอินเอียร์) ให้เช็ดออกทันทีและปล่อยให้แห้งไปในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่เช่นนั้น ฟังก์ชัน การชาร์จไฟอาจจะได้รับผลกระทบหรือใช้งานไม่ได้เลย

    ตัวอย่างของ หูฟัง Truly Wireless

    ตัวอย่างของ หูฟังอินเอียร์

  3. ใส่ เอียร์บัดเข้าไป

   ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปใหม่ให้แน่น ต้องมั่นใจว่าตัวเอียร์บัดไม่หลวมหรือเอียง เมื่อใส่ตัว เอียร์บัดเข้าไปแล้ว ให้ตรวจดูว่า หูฟังนั้นทำงานเป็นปกติดีหรือไม่

  คำแนะนำในการเก็บรักษา หูฟังให้อยู่ในสภาพที่ดี

  สำหรับ หูฟัง Truly Wireless

  • หลังการทำความสะอาด หูฟัง ตรวจดูให้มั่นใจว่าได้ใส่ หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ และปิดฝาแล้ว
  • ระวังถึงแม้ว่า หูฟังของท่านจะกันน้ำหรือฝุ่นได้ แต่กล่องสำหรับชาร์จไฟไม่ใช่เช่นนั้น ตรวจสอบให้มั่นใจว่า หูฟังแห้งสนิทแล้วก่อนที่จะใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
  • ถ้าท่านเริ่มทำการชาร์จไฟโดยมีหยดน้ำหรือความชื้นหลงเหลืออยู่ใน หูฟัง น้ำหรือความชื้นนั้นจะเข้าไปด้านในของกล่องสำหรับชาร์จไฟ อาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรกับส่วนประกอบภายใน หรือเกิดการสึกกร่อนกับ หูฟัง หรือกล่องสำหรับชาร์จไฟได้
  • อย่าปล่อย หูฟังไว้ใน สภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น เนื่องจากน้ำหรือความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในตัว หูฟังอาจจะจับตัวแข็งได้ เพื่อเป็นการป้องกันการทำงานที่ผิดปกติ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เช็ดน้ำหรือความชื้นออกหลักการใช้งานแล้ว

  สำหรับ หูฟังอินเอียร์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาปิด พอร์ต USB Type-C (หรือ ฝาปิด พอร์ต Micro-USB) ได้ปิดอย่างแน่นหนาแล้วเมื่อใช้ หูฟัง

   หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ป้องกัน WI-SP510 และหลีกเลี่ยงการเสียหายจากของเหลวโดยการผนึกตัวฝาปิด USB

  • อย่าปล่อย หูฟังไว้ใน สภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น เนื่องจากน้ำหรือความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในตัว หูฟังอาจจะจับตัวแข็งได้ เพื่อเป็นการป้องกันการทำงานที่ผิดปกติ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เช็ดน้ำหรือความชื้นออกหลักการใช้งานแล้ว