หมายเลข ID หัวข้อ : 00272140 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2021

หูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้ (WF-1000X)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาเมื่อหูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้:

  1. ตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะกะพริบหรือไม่เมื่อนำหูฟังออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   ตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีฟ้า
   หูฟังมีการเปิดขึ้นมาตามปกติ
   ตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีฟ้าและแดงสลับกันหรือ ตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีฟ้าสองครั้งในแต่ละจังหวะ
   หูฟังอยู่ในโหมดการจับคู่ Bluetooth
   หมายเหตุ: เมื่อท่านจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมาหรือหลังการรีเซ็ต ตัวหูฟังนั้นจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ
   ตัวแสดงสถานะต่าง ๆ ไม่ติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  2. เริ่มต้น การชาร์จไฟหูฟังและกล่องสำหรับชาร์จไฟและตรวจดูว่า ตัวแสดงสถานะของหูฟังติดสว่างเป็นสีแดงหรือไม่

   ตัวแสดงสถานะติดสว่างเป็นสีแดง
   หูฟังอยู่ในขั้นตอนการชาร์จไฟ ทำการชาร์จไฟต่อไปและไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
   ตัวแสดงสถานะไม่ติดสว่างเป็นสีแดง
   อาจจะมีปัญหากับการชาร์จไฟ อ้างอิงกับหัวข้อ หูฟังไม่ทำการชาร์จไฟ
  3. หลังการชาร์จไฟเสร็จสิ้น ให้ตรวจดูว่าหูฟังเปิดขึ้นมาได้หรือไม่

   หูฟังเปิดขึ้นมาตามปกติ
   สาเหตุอาจจะมาจากแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ
   หูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  4. ทำการรีเซ็ตหูฟัง
   เข้าไปดูใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เพื่อทำการรีเซ็ตหูฟัง

   หูฟังเปิดขึ้นมาตามปกติ
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   หูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  5. การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หมายเหตุ: หลังการตั้งค่าเริ่มต้น หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   เข้าไปดูใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หูฟังเปิดขึ้นมาตามปกติ
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   หูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง