หมายเลข ID หัวข้อ : 00267413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2021

ทำไม่ฉันถึงไม่สามารถใช้คุณสมบัติ Amazon Alexa และ การเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมกันได้?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ท่านไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth และ คุณสมบัติ Amazon Alexa พร้อมกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่ใช้ คุณสมบัติ Amazon Alexa การเชื่อมต่อ Bluetoothกับ Sound Bar (และ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น หูฟัง ลำโพงไร้สาย ฯลฯ) อาจจะได้รับผลกระทบและบางครั้งจะตัดการเชื่อมต่อ