หมายเลข ID หัวข้อ : 00273702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2021

ได้ยินเสียงรบกวนจากหูฟัง (WF-1000XM4)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ:

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  อัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด การทำเช่นนั้นอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ ทำการอัปเดตก่อนดำเนินการต่อ

  วิธีแก้ปัญหา

  1. เลือกสถานการณ์นี้เมื่อได้ยินเสียงรบกวน:
   ได้ยินเสียงรบกวนเมื่อหูฟังโดนลม

   ให้อ้างอิงกับ ได้ยินเสียงลมรบกวนจากหูฟัง เพื่อลดเสียงลมรบกวน
   เสียงรบกวนได้ยินในระหว่างที่กำลังเดินหรือกำลังวิ่ง

   เมื่อ การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) มีการ เปิด (On) ไว้, การสั่นสะเทือนของการเดินหรือการวิ่งอาจจะส่งต่อจากร่างกายของท่านและทำเกิดเสียงรบกวนได้ เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ ให้ทำการ ปิด (Off) ตัว ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)
   ได้ยินเสียงเปรียะหรือป็อปรบกวนในระหว่างหรือหลังจากที่ใส่หูฟังเข้าไป

   สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟองอากาศด้านในเอียร์บัดถูกบีบและคืนสภาพตามการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนรูปร่าง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปกติไม่ได้เป็นความบกพร่อง
   เสียงรบกวนที่ได้ยินเมื่อฉันดันหูฟังเข้าไปในหูของฉันหรือเมื่อฉันแตะที่ทัชเซนเซอร์แรง ๆ

   เสียงรบกวนชั่วคราวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) และความปิดสนิทอากาศของหูฟัง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปกติไม่ได้เป็นความบกพร่อง
   มีเสียงสะท้อนเมื่อฉันปิดหูฟังหรือไมโครโฟนในตัวด้วยมือของฉัน

   การสะท้อนในสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่ปกติไม่ได้เป็นความบกพร่อง
   มีเสียงรบกวนเมื่อเสียงรบกวนรอบข้างมีความดัง เช่นเมื่อฉันอยู่ในสถานีหรืออยู่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้าง

   เมื่อ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) อยู่ที่ เปิด (On), เสียงรบกวนรอบข้างจะได้ยินโดยง่าย ให้เปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือปิดฟังก์ชัน การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)
   มีเสียง White noise (เสียงรบกวนเล็ก ๆ ทางไฟฟ้าที่เป็นเสียงคงที่ต่อเนื่อง)

   สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ถ้าต้องการหลีกเลี่ยง White noise ให้ปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)
   จะได้ยินเสียงบิ๊ปในระหว่างการเล่นเพลง

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 7
   มีเสียงรบกวนในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 2
   ไม่มีอยู่ในสภาวะที่แสดงไว้นี้

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 6
  2. ถ้ามีเสียงรบกวนในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์ ให้เลือกสถานการณ์ที่เหมาะสม:
   เสียงรบกวนเกิดขึ้นในเสียงของฉัน
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 3
   เสียงรบกวนเกิดขึ้นในเสียงของบุคคลอื่น
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 7
  3. ใส่หูฟังเข้าไปให้กับหูของท่านให้แน่น

   ถ้าไม่ได้ใส่เอียร์บัดอย่างถูกต้อง ไม่พอดีกับหูของท่าน หรือการปิดผนึกอากาศไม่เพียงพอ คุณภาพการโทรศัพท์นั้นอาจจะลดลง เพื่อรักษาคุณภาพนี้ ให้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้:

   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่หูฟังเข้าไปอย่างถูกต้อง
   • เลือกเอียร์บัดที่เข้ากับหูของท่านได้พอดี วัดการปิดผนึกอากาศของปลายเอียร์บัดและหาขนาดของปลายเอียร์บัดที่เหมาะสมโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect
   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใส่หูฟังอย่างถูกต้องและการเลือกปลายเอียร์บัดที่เหมาะสม
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ขนาดหรือสภาวะของการใส่ได้พอดีอาจจะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ได้
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 4
  4. ลองพูดให้ดังขึ้น
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ฟังก์ชันการลดสัญญาณรบกวนอาจจะเป็นสาเหตุ เมื่อท่านพูดเบา หูฟังอาจจะตรวจพบเสียงของท่านว่าเป็นเสียงรบกวน
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 5
  5. ใช้หูฟังในสถานที่เงียบมากขึ้น
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   เสียงรอบข้างอาจจะเป็นสาเหตุ
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 7
  6. ปิดฟังก์ชัน การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control)

   เมื่อ การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) อยู่ที่ เปิด (On), เสียงแจ้งเตือน (บิ๊ป) จะบอกท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) สิ่งนี้อาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่าเสียงจากหูฟังมีการขาดตอน

   หมายเหตุ: ถ้าต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนนี้ ให้เปิดแอป Sony | Headphones Connect และในหน้าจอ การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) ให้ปิด เสียงการแจ้งเตือนเมื่อมีการสลับการทำงาน (Notification Tone When Switching)

   ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการปิด (Off) ฟังก์ชัน การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) :

   1. ในแท็บ สถานะ (Status) เลือกที่ (ลูกศรชี้ไปทางขวา) ที่ด้านขวาของเมนู การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control)
   2. ปิด การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control)
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   การตั้งค่าของหูฟังเป็นสาเหตุของปัญหานี้
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 7
  7. ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปิดฝา รอประมาณ 10 วินาที และจากนั้นสวมใส่หูฟังอีกครั้ง
   2. เริ่มการทำงานใหม่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 8
  8. ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการรีเซ็ต :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  9. การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะทำให้หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง