หมายเลข ID หัวข้อ : 00264841 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2021

คุณสมบัติการชาร์จอย่างรวดเร็วทำงานใน Xperia ของฉันได้อย่างไร?

คุณสมบัติการชาร์จอย่างรวดเร็วทำงานใน Xperia ของฉันได้อย่างไร?

  การแก้ปัญหา

  โทรศัพท์ Xperia ของท่านรองรับ USB Power Delivery และทำงานตามด้านล่างนี้ 

  • เมื่อใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟ PD (อุปกรณ์ชาร์จที่ให้มา) ที่มีเอาต์พุต 30W ในสภาวะแวดล้อม 25 ° C /ปิดหน้าจอ จะสามารถทำการชาร์จไฟได้เร็วสุด (50% หลังจาก 30 นาที เริ่มจาก 0%) 
  • หลังจากที่ความจุของ แบตเตอรี่ถึง 50% กระแสชาร์จไฟจะค่อย ๆ ลดลงเพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่ ทำให้ความเร็วในการชาร์จไฟช้าลง 
  • การชาร์จไฟในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์อาจจะทำให้ความเร็วการชาร์จไฟลดลงเนื่องจากการควบคุมความร้อนที่เกิดขึ้น 
  • เมื่อเปิดการทำงานอุปกรณ์ การทำงานเบื้องหลังอาจจะส่งผลกระทบต่อความเร็วของการชาร์จไฟ ดังนั้นการชาร์จไฟอาจจะเร็วกว่าเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้ 
  • ถ้าหาก อุปกรณ์ชาร์จมีความสามารถในการจ่ายกำลังได้ต่ำ (อุปกรณ์ชาร์จ 5V ฯลฯ) ความเร็วของการชาร์จไฟจะช้าลง 
  • ถ้าหากท่านทำการใช้งานอุปกรณ์ในระหว่างที่ทำการชาร์จไฟด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่จ่ายกำลังได้ต่ำ (อุปกรณ์ 5V ฯลฯ) อาจจะไม่มี การชาร์จไฟ หรือระดับของแบตเตอรี่อาจจะลดลง 
  • ในสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิสูงจะมีข้อจำกัดในการชาร์จไฟเพื่อความปลอดภัย ความเร็วในการชาร์จไฟอาจจะช้าลงหรือการชาร์จไฟอาจจะหยุดลงไปได้ 
  • ในสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิต่ำจะมีข้อจำกัดในการชาร์จไฟเพื่อความปลอดภัย ความเร็วในการชาร์จไฟอาจจะช้าลงหรือการชาร์จไฟอาจจะหยุดลงไปได้ 
  • ถ้าหากความสามารถในการจ่ายกำลังต่ำหรือ การใช้งานของอุปกรณ์มีการสิ้นเปลืองที่ยาวนานและเวลาการชาร์จไฟใช้เวลายาวนาน การชาร์จไฟจะมีการบังคับให้หยุดลงไปได้ 
  • ถ้าหากระดับของแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็น 0% และเวลาผ่านไปหลังการปิดเครื่อง อาจจะใช้เวลาบ้างก่อนที่จะสามารถเริ่มการชาร์จไฟใหม่ได้