หมายเลข ID หัวข้อ : 00263770 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2021

การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับสมาร์ทโฟน Xperia

  สมาร์ทโฟน Xperia รองรับ คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงต่อไปนี้  

  ท่านสามารถเข้าถึงรายการเหล่านี้ได้จาก [การตั้งค่า (Settings)]-[การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility)]  

  • คุณสมบัติเหล่านี้จะมีในสมาร์ทโฟน Xperia ที่เป็น Android 11  
  • คุณสมบัติที่มีให้อาจจะแตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์  
  • บางคุณสมบัติอาจจะต้องทำการติดตั้งแอปจาก Google Play ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์  

  การมองเห็น (Vision)  

  TalkBackท่านสามารถใช้ อุปกรณ์ของท่านโดยไม่ต้องมองดูที่หน้าจอโดยการป้อนคำพูด (spoken feedback)
  เลือกเพื่อให้ออกเสียงพูดท่านสามารถแตะบางรายการบนหน้าจอของท่านเพื่อฟังเสียงที่อ่านให้ด้วยเสียงดัง  
  ขนาดแบบอักษร (Font size)ท่านสามารถปรับให้ตัวอักษรมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้
  ขนาดจอแสดงผล (Display size)ท่านสามารถปรับรายการบนหน้าจอของท่านให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้
  ธีมแบบมืด (Dark theme)ท่านสามารถเปลี่ยนจอแสดงผลของท่านให้มีฉากหลังแบบมืดได้
  การขยายหน้าจอ (Magnification)ท่านสามารถซูมหรือขยายเพื่อการใช้งานหน้าจออุปกรณ์ของท่านให้ดีขึ้น
  การแก้ไขสี (Color correction)ท่านสามารถปรับว่าจะให้สีแสดงออกมาอย่างไรบนอุปกรณ์ของท่าน
  การสลับสี (Color inversion)ท่านสามารถเปลี่ยนจอแสดงผลของท่านให้มีฉากหลังแบบมืดได้
  เคอร์เซอร์เมาส์ที่ใหญ่ขึ้น (Large mouse cursor)ท่านสามารถปรับให้พอยน์เตอร์ของเมาส์มีขนาดใหญ่ขึ้นได้
  ลบภาพเคลื่อนไหว (Remove animations)ท่านสามารถลบภาพเคลื่อนไหวบางส่วนออกได้ในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน
  ข้อความคอนทราสสูง (High-contrast text)ท่านสามารถข้อความอ่านได้ง่ายมากขึ้นบนอุปกรณ์ของท่าน

   

  การได้ยิน (Hearing)

  เสียงระบบ Monoท่านสามารถรวมช่องสัญญาณเสียงในระหว่างการเล่นได้
  ปรับสมดุลเสียง (Audio balance)ท่านสามารถสมดุลเสียงซ้ายและขวาได้
  ค่ากำหนดคำบรรยายใต้ภาพ (Caption preferences)ท่านสามารถเลือกค่ากำหนดของคำบรรยายใต้ภาพสำหรับอุปกรณ์ของท่านได้

   

  การดำเนินการ (Action)

  การเข้าถึงด้วยสวิตช์ (Switch Access)ท่านสามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ของท่านได้โดยใช้สวิตช์หนึ่งตัวหรือมากกว่า
  เมนูการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility Menu)ท่านสามารถควบคุม อุปกรณ์ของท่านจากเมนูขนาดใหญ่บนหน้าจอ
  ให้คลิกหลังจากที่พอยน์เตอร์ของเมาส์หยุดเคลื่อนที่ท่านสามารถตั้งเคอร์เซอร์ของเมาส์เพื่อให้ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเคอร์เซอร์หยุดเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  วางสายโทรศัพท์ด้วยปุ่มปิดเปิด (Power button ends call)ท่านสามารถกดปุ่มเปิดปิดอุปกรณ์ของท่านเพื่อวางสายโทรศัพท์ได้  
  หมุนหน้าจออัตโนมัติ (Auto-rotate screen)ท่านสามารถหมุนหน้าจอได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเคลื่อนไหวอุปกรณ์ของท่านระหว่างแนวตั้งและแนวนอน  
  ถ่วงเวลาการแตะค้าง (Touch & hold delay)ท่านสามารถปรับระยะเวลาก่อนที่การแตะของท่านบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นการแตะค้าง
  ตั้งเวลาการดำเนินการ (Time to take action) (เวลาปิดการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility timeout))ท่านสามารถเลือกว่าจะให้แสดงข้อความที่แจ้งให้ท่านดำเนินการนานเท่าใด ซึ่งจะเห็นได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น
  ความแรงของการสั่นและตอบสนองการสัมผัส (Vibration & haptic strength)ท่านสามารถเปิดการสั่นสำหรับเสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือนและการสัมผัส
  ระบบนำทาง (System navigation)ท่านสามารถเลือกการนำทางระหว่างแบบ 3 ปุ่มและแบบท่าทางของนิ้วมือ (Gesture)
  ทางลัดคีย์ระดับเสียง (Volume key shortcut)ท่านสามารถกดค้างคีย์ระดับเสียงทั้งสองเพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง