หมายเลข ID หัวข้อ : 00262595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2021

มีรอยเปื้อนบนชัตเตอร์ของ ILCE-1

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เส้นริ้ว และ/หรือรอยเปื้อนที่ปรากฏเมื่อปิด ชัตเตอร์เป็นรูปแบบที่เกิดจากวัสดุคาร์บอนที่ใช้ในใบของชัตเตอร์
  จากการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละอันจึงอาจจะสังเกตได้ง่ายกว่าในกล้องบางตัวซึ่งอาจจะมากกว่าในภาพนี้ ขึ้นอยู่กับทิศทางการมอง

  เครื่องหมายเหล่านี้เป็นรูปแบบที่เกิดจากวัสดุ และไม่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของตัวกล้องแต่อย่างใด

  • เมื่อดูจากด้านหน้า
   ภาพถ่ายของ ชัตเตอร์ที่เห็นจากด้านหน้า
  • เมื่อดูจากมุมด้านบน
   ภาพถ่ายของ ชัตเตอร์ดูจากมุมด้านบน