หมายเลข ID หัวข้อ : 00261190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

ฉันจะเรียกดูไฟล์บนอุปกรณ์ Xperia อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิธีแก้ปัญหา

  ท่านสามารถหาดูไฟล์ของท่านได้ 2 วิธีการต่อไปนี้:

  • หาโดยตรงในอุปกรณ์นั้น
  • โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

  การค้นหาไฟล์โดยตรงในอุปกรณ์ Android ของท่าน

  ท่านสามารถค้นหา ภาพถ่าย วิดีโอหรือแทร็กออดิโอในอุปกรณ์ของท่านโดยใช้ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเช่น แอปพลิเคชัน อัลบั้ม (Album), เพลง (Music) และ วิดีโอ (Video)

  หรือ ท่านสามารถจะใช้แอปพลิเคชันตัวจัดการไฟล์ (File manager) เพื่อการดู ค้นหา เปลี่ยนชื่อหรือจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์ของท่าน แอปพลิเคชัน ตัวจัดการไฟล์จะมีให้ ดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store.
  นอกจากนี้ยังมีตัวจัดการไฟล์ที่ติดตั้งให้จากโรงงานด้วย

  ถ้าต้องการค้นหาไฟล์โดยใช้ ตัวจัดการไฟล์ (File manager) ในตัว

  1. หาและแตะที่แอป  ไฟล์ (Files)ไอคอนไฟล์ใหม่ บางครั้งจะอยู่ในโฟลเดอร์อื่น ๆ (Other) ในหน้าจอแอปพลิเคชัน (Applications screen)
  2. แตะที่ ”ที่เก็บข้อมูลภายใน (Internal storage)" เพื่อหาที่เก็บข้อมูลภายใน "การ์ด SD (SD Card)" (ถ้ามี) เพื่อหาการ์ดหน่วยความจำภายนอก

  ข้อแนะนำ: แตะค้างที่ไฟล์เพื่อไฮไลต์ไฟล์นั้น จากนั้นท่านสามารถที่จะแชร์  ปุ่มแชร์ ไฟล์นั้นได้ หรือแตะที่ ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม และจากนั้นเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกไฟล์นั้นไปยังตำแหน่งอื่น

  การค้นหาไฟล์โดยใช้คอมพิวเตอร์

  การเชื่อมต่อผ่าน USB

  ท่านสามารถใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์ของท่านเข้ากับ คอมพิวเตอร์เพื่อ ถ่ายโอนและจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ เมื่ออุปกรณ์สองตัวเชื่อมต่อกัน ท่านสามารถใช้ตัวสำรวจไฟล์ (File explorer) ของ คอมพิวเตอร์ของท่านทำการลากและวางเนื้อหาระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและ อุปกรณ์ หรือระหว่างที่เก็บข้อมูลภายในและการ์ดหน่วยความจำของท่านได้

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Xperia เข้ากับ คอมพิวเตอร์ Windows

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia ของท่านเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows โดยใช้สาย USB
  2. อุปกรณ์ Xperia : ถ้ามีแสดงขึ้นมาใน อนุญาตให้เข้าถึง (Allow access) ? ให้แตะที่   อนุญาต (ALLOW)
  3. คอมพิวเตอร์ (Computer): เปิด Microsoft Windows Explorer อุปกรณ์ Xperia ของท่านจะแสดงใน  คอมพิวเตอร์ (Computer)