หมายเลข ID หัวข้อ : 00261190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2022

ฉันจะเรียกดูไฟล์บนอุปกรณ์ Xperia อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิธีแก้ปัญหา

  ท่านสามารถหาดูไฟล์ของท่านได้ 2 วิธีการต่อไปนี้:

  • หาโดยตรงในอุปกรณ์นั้น
  • โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Xperia 1 IV และที่ใหม่กว่า: กรุณาตั้งโหมดการเชื่อมต่อ USB ไปเป็นการโอนไฟล์ตามคำแนะนำหลังจากที่เชื่อมต่อ Xperia ของท่านกับคอมพิวเตอร์

  การตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB เพื่อทำการโอนไฟล์

  วิธีตั้งโหมดการเชื่อมต่อ USB เป็นการโอนไฟล์

  1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB อยู่
  2. จากหน้าจอหลัก (Home) ของท่าน ลากแถบสถานะลงไปด้านล่าง
  3. หาและแตะที่ การชาร์จไฟอุปกรณ์นี้ผ่าน USB (Find and tap Charging this device via USB) จากนั้นเลือกการโอนไฟล์ (File Transfer) ในข้อกำหนด USB (USB Preferences) หาและแตะที่ การโอนไฟล์ (File transfer)

  การค้นหาไฟล์โดยตรงในอุปกรณ์ Android ของท่าน

  ท่านสามารถค้นหา ภาพถ่าย วิดีโอหรือแทร็กออดิโอในอุปกรณ์ของท่านโดยใช้แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเช่นแอปพลิเคชัน อัลบั้ม (Album) เพลง (Music) และ วิดีโอ (Video)

  หรือ ท่านสามารถจะใช้แอปพลิเคชันตัวจัดการไฟล์ (File manager) เพื่อการดู ค้นหา เปลี่ยนชื่อหรือจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์ของท่าน แอปพลิเคชันตัวจัดการจะสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store
  นอกจากนี้ยังมี ตัวจัดการไฟล์ (File manager) ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วย

  ถ้าต้องการค้นหาไฟล์โดยใช้ ตัวจัดการไฟล์ (File manager) ในตัว

  1. หาและแตะที่แอป ไฟล์ (Files) ไอคอนไฟล์ใหม่ บางครั้งจะอยู่ในโฟลเดอร์อื่น ๆ (Other) ในหน้าจอแอปพลิเคชัน (Applications screen)
  2. แตะที่ ”ที่เก็บข้อมูลภายใน (Internal storage)" เพื่อหาที่เก็บข้อมูลภายใน "การ์ด SD (SD Card)" (ถ้ามี) เพื่อหาการ์ดหน่วยความจำภายนอก

  ข้อแนะนำ: แตะค้างที่ไฟล์เพื่อไฮไลต์ไฟล์นั้น จากนั้นท่านสามารถที่จะแชร์ ปุ่มแชร์ ไฟล์นั้นได้ หรือแตะที่ ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม และจากนั้นเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกไฟล์นั้นไปยังตำแหน่งอื่น

  การค้นหาไฟล์โดยใช้คอมพิวเตอร์

  การเชื่อมต่อผ่าน USB

  ท่านสามารถใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อโอนและจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ เมื่ออุปกรณ์สองตัวเชื่อมต่อกัน ท่านสามารถใช้ตัวสำรวจไฟล์ (File explorer) ของคอมพิวเตอร์ของท่านทำการลากและวางเนื้อหาระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและอุปกรณ์ หรือระหว่างที่เก็บข้อมูลภายในและการ์ดหน่วยความจำของท่านได้

  ถ้าต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia เข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia ของท่านเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows โดยใช้สาย USB
  2. อุปกรณ์ Xperia: ถ้ามีการแจ้งเตือนในไดอะล็อกอนุญาตให้ทำการเข้าใช้งานได้ (Allow access)? ให้แตะที่ อนุญาต (ALLOW)
  3. คอมพิวเตอร์: เปิด Microsoft Windows Explorer ขึ้นมา อุปกรณ์ Xperia ของท่านจะแสดงในคอมพิวเตอร์ (Computer)