หมายเลข ID หัวข้อ : 00261193 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

ฉันจะถ่ายโอนข้อมูลไปยังการ์ด SD ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิธีแก้ปัญหา

  ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลภายในไปให้กับการ์ดหน่วยความจำหรือใช้แอปพลิเคชันไฟล์ (Files) ได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Xperia ของท่านแอปพลิเคชันไฟล์ (Files) อาจจะมีติดตั้งมาให้แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแอป ตัวจัดการไฟล์ของบริษัทอื่นจาก Google Play ได้

  หมายเหตุ! Sony ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใด ๆ สำหรับการใช้งานของแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น Sony ไม่ได้มีการรับประกันหรือรับรองประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันใด ๆ ของบริษัทอื่นหรือการถ่ายโอนเนื้อหาผ่านการดาวน์โหลดหรืออินเตอร์เฟซอื่น ๆ ไปให้กับอุปกรณ์ของท่าน ในทำนองเดียวกัน Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของอุปกรณ์ของคุณอันเนื่องมาจากการถ่ายโอนเนื้อหาของบริษัทอื่น

  หมายเหตุ! คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก

  ถ้าต้องการถ่ายโอนข้อมูล (ไฟล์มีเดีย / เอกสาร) โดยใช้แอปพลิเคชันไฟล์

  1. หาและแตะที่ แอปไฟล์ (Files app) ไอคอนไฟล์ใหม่ บางครั้งจะอยู่ในโฟลเดอร์อื่น ๆ (Other) ในหน้าจอแอปพลิเคชัน (Applications screen)
  2. แตะที่ ”ที่เก็บข้อมูลภายใน (Internal storage)" เพื่อหาที่เก็บข้อมูลภายใน "การ์ด SD (SD Card)" (ถ้ามี) เพื่อหาการ์ดหน่วยความจำภายนอก
  3. แตะค้างที่ไฟล์เพื่อไฮไลต์ไฟล์นั้น จากนั้นท่านสามารถที่จะแชร์ ปุ่มแชร์ ไฟล์นั้นได้ หรือแตะที่ ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม และจากนั้นเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกไฟล์นั้นไปยังตำแหน่งอื่น