หมายเลข ID หัวข้อ : 00260940 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

ไมโครโฟนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว แต่ไม่มีเสียง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ให้ตรวจดูจุดต่อไปนี้

  • แจ็คไมโครโฟนของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (คอมพิวเตอร์หรือ สมาร์ทโฟน) จะต้องรองรับการจ่ายกำลังไฟแบบ Plugin-power ตรวจดูข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
   หมายเหตุ: Plugin-power เป็นวิธีการจ่ายกำลังไฟจากอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงที่จ่ายให้กับไมโครโฟน
  • เครื่องนี้จะเป็นปลั๊กเสียบแบบมินิสเตอริโอ 3 ขั้ว ไม่มีเสียงออกมาเมื่อ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นแจ็ค ไมโครโฟนแบบปลั๊กเสียบแบบมินิสเตอริโอ 4 ขั้ว ให้ใช้สายแปลงไมโครโฟน (ที่เปลี่ยนจากขั้วตัวเมีย 3 ขั้ว ไปเป็น ตัวผู้ 4 ขั้ว) ที่มีจำหน่ายทั่วไป