หมายเลข ID หัวข้อ : 00254552 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (11.0) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ภาพดิจิทัล (Digital Imaging Products) และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

  เลือกหมวดของผลิตภัณฑ์

  Digital Imaging

  • α (alpha) Digital Cameras: กำลังทดสอบ
  • Cyber-shot Cameras: กำลังทดสอบ
  • Digital Camcorders: กำลังทดสอบ
  • อุปกรณ์เสริม (Accessories): กำลังทดสอบ
  • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน