หมายเลข ID หัวข้อ : 00257679 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

ไม่มีเสียง เสียงอู้อี้ หรือมี เสียงรบกวนเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับ สายเคเบิลหูฟัง (WH-1000XM4)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียง เสียงอู้อี้ หรือ มี เสียงรบกวน ถ้าหากปลั๊กเสียบของ สายเคเบิลหูฟังไม่เชื่อมต่อกับ ขั้วต่อ อินพุต สายเคเบิลหูฟังอย่างสนิท

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เสียบปลั๊กเข้าไปอย่างสมบูรณ์แล้ว

  หมายเหตุ:

  • ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อปลั๊กรูปตัวแอล เข้าไปกับ ชุดหูฟังและ ปลั๊กรูปตัวแอลเข้ากับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว
  • ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อ ปลั๊กรูปตัวแอลไม่ได้เสียบเข้าไปอย่างสมบูรณ์ ให้ถอด ปลั๊กรูปตัวแอลออกจาก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ประมาณ 3 ครั้ง และเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่นหนา
  • ถ้า ปลั๊กไม่สะอาด เสียงอาจจะไม่ออกมาอย่างถูกต้อง ทำความสะอาดชุดหูฟังเป็นประจำโดยใช้ผ้าแห้ง