หมายเลข ID หัวข้อ : 00255587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

ฉันจะบันทึก วีดีโอ RAW ได้อย่างไร?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ท่านสามารถบันทึกสัญญาณวีดีโอ RAW ที่ออกมาจากขั้วต่อ SDI OUT เข้ากับ เครื่องบันทึกภายนอกที่รองรับได้ในโหมด Cine EI

    หมายเหตุ: ในเวลานี้ยังไม่มี เครื่องบันทึก Sony ที่รองรับได้ (เครื่อง Portable Memory Recorder AXS-R7 ไม่สามารถใช้บันทึก สัญญาณวีดีโอ RAW ที่ออกมาจาก กล้องบันทึกวิดีโอได้)

    เมื่อทำการบันทึก วีดีโอ RAW ให้ตั้งค่า Codec ไปเป็น RAW หรือ RAW & XAVC-I

    หมายเหตุ: ฟอร์แมทของ เอาต์พุตวิดีโอ RAW ของกล้องบันทึกวิดีโอเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง PXW-FS7 หรือ PXW-FS5