หมายเลข ID หัวข้อ : 00255543 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

ไฟล์ LUT ไม่สามารถนำเข้าได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เซฟไฟล์ LUT ไว้ใน โฟลเดอร์เฉพาะ ในการ์ดหน่วยความจำใน สล็อต B.
    สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน "การถ่ายภาพด้วย Desired Look."