หมายเลข ID หัวข้อ : 00255585 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

ไฟล์ ALL ไม่สามารถเซฟได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ไฟล์ ALL จะมีการเซฟไว้ในการ์ดหน่วยความจำใน สล็อต B. ตรวจดูว่ามี การ์ดหน่วยความจำเสียบเข้าไปใน สล็อต B เรียบร้อยดีแล้ว