หมายเลข ID หัวข้อ : 00252235 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/10/2020

ทำไมฉันถึงมักจะชาร์จแบตเตอรีโทรศัพท์ได้ไม่เต็ม 100%

ฉันมักจะชาร์จแบตเตอรีโทรศัพท์ได้ไม่เต็ม 100% / โทรศัพท์จะหยุดชาร์จเมื่อแบตเตอรีขึ้นมาถึง 80% หรือ 90% เสมอ

  ใช้ได้กับ 

  • Xperia 5 II

  วิธีแก้ปัญหา

  คุณอาจตั้งค่าโหมด "Always (ทุกครั้ง)" ในการตั้งค่า Battery Care (ดูแลแบตเตอรี) หากโทรศัพท์ของคุณจะชาร์จแบตเตอรีถึงแค่ 80% หรือ 90%

  สำหรับการชาร์จไฟโทรศัพท์ให้เต็ม 100% :

  1. Settings (การตั้งค่า) > Battery (แบตเตอรี) > Battery care (ดูแลแบตเตอรี)
  2. ตั้งค่าการปรับโหมด "Always (ทุกครั้ง)" ไปที่ OFF (ปิด)

  หมายเหตุ: เมื่อโหมด Always (ทุกครั้ง) เปิดอยู่ การชาร์จจะหยุดเมื่อมีแบตเตอรีถึง 80% หรือ 90% *1 เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี
  *1: คุณสามารถเลือกระดับแบตเตอรีสำหรับจำกัดการชาร์จไว้ที่ 80% หรือ 90% เมื่อคุณเลือกโหมด "Always (ตลอดเวลา)" ในการตั้งค่า Battery Care (ดูแลแบตเตอรี)