หมายเลข ID หัวข้อ : 00252601 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2020

วิธี ถ่ายโอนไฟล์เพลงจาก หน่วยความจำภายในไปให้กับ การ์ด microSD (NW-A100/ZX500 ซีรีส์)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุในการ์ด microSD

  • ใช้การ์ด microSD (ไม่ให้มา) ที่ฟอร์แมทแล้วโดยใช้เครื่อง Walkman ของท่าน  สำหรับวิธีการฟอร์แมทการ์ด microSD ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  • มีคำเตือนบางอย่างเมื่อใช้การ์ด microSD อ้างอิงกับหัวข้อ มีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องสนใจเมื่อใช้การ์ด microSD? สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  วิธีการ ถ่ายโอน ไฟล์เพลงจาก หน่วยความจำภายในไปให้กับ การ์ด microSD

  ขั้นตอนต่อไปนี้นี้เป็นรายละเอียดวิธีการ ถ่ายโอนหรือคัดลอก ไฟล์เพลงที่อยู่ใน หน่วยความจำภายในไปให้กับการ์ด microSD ท่านสามารถ ถ่ายโอนหรือคัดลอก ไฟล์เพลงจากการ์ด microSD ไปให้กับ หน่วยความจำภายในได้ด้วยเช่นกันโดยเลือก การ์ด SD ในขั้นตอนที่ 4 และโดยการเลือกชื่อรุ่นเครื่อง Walkman ในขั้นตอนที่ 6

  1. เสียบ การ์ด microSD เข้าไปในเครื่อง Walkman ของท่าน

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอนของการ์ด SD มีแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ
   หมายเหตุ: ถ้าหากไอคอนนี้ไม่มี แสดงว่าการ์ด microSD อาจจะไม่ได้เสียบเข้าไปอย่างถูกต้องหรืออาจจะยังไม่ได้รับการรองรับ ให้ถอดการ์ด microSD นั้นออก และเสียบเข้าไปใหม่อีกครั้ง

  3. ปัดหน้าจอ Home ขึ้นบนและจากเมนูให้เลือกที่ Files

  4. เลือกชื่อรุ่นของเครื่อง Walkman
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่เห็นชื่อรุ่นของเครื่อง Walkman ของท่าน ให้แตะที่  ในส่วนขวาบนและเลือกที่ ตัวเลือกต่าง ๆShow Internal Storage

  5. เลือกโฟลเดอร์ Music หรือ Download
   หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ไฟล์จะได้รับการเก็บบันทึกไว้จะแตกต่างกันไปตามบริการหรือแอปสตรีมมิ่งนั้น ๆ

  6. เลือก ไฟล์เพลงที่ท่านต้องการจะย้ายโดยการกดไว้ประมาณ 1 วินาที แล้วแตะที่ ตัวเลือกต่าง ๆ ที่บนสุดของด้านขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือกที่ ฟังก์ชัน Move to หรือ Copy to 
   หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือก ไฟล์เพลงได้หลายไฟล์และย้ายได้พร้อมกัน

  7. ในหน้าจอ Music หรือ Downloads (โฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5) แตะที่ เมนู ที่ด้านบนสุดของด้านซ้ายของหน้าจอและเลือกที่ การ์ด SD

  8. ในหน้าจอ การ์ด SD แตะเพื่อเลือกโฟลเดอร์ Music จากนั้นแตะที่ MOVE หรือ COPY

  9. ในหน้าจอ Music หรือ Downloads (โฟลเดอร์ หน่วยความจำภายในที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์เพลงที่ท่านย้ายได้หายไปแล้ว
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านคัดลอกไฟล์อย่างเดียว ไฟล์ต้นฉบับจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

  10. เปิดโฟลเดอร์ Music ใน การ์ด SD และตรวจดูว่า ไฟล์เพลงที่ท่านได้ย้ายหรือคัดลอกไปมีอยู่ในนั้นแล้ว