หมายเลข ID หัวข้อ : 00250359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ทำไมฉันจึงไม่สามารถใช้งานเครือข่าย 5G บนอุปกรณ์ Xperia 1 II Dual Sim ของฉันได้

ทำไมการแจ้งเตือน 'การจำกัดการใช้งาน 5G' จึงปรากฏบนอุปกรณ์ Xperia 1 II Dual Sim ของฉัน / Dual SIM ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ 5G

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1 II

  วิธีแก้ปัญหา

  การใช้งานเครือข่าย 5G ถูกจำกัดเมื่อเปิดใช้งานสองซิมในอุปกรณ์ Xperia 1 II Dual SIM หากต้องการใช้เครือข่าย 5G โปรดปิดใช้งานซิมสำรอง

  การปิดใช้งานซิมสำรอง

  1. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > Network & Internet (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)> SIM cards (ซิมการ์ด)> deactivate SIM 2 (ปิดใช้งาน SIM 2)

   เคล็ดลับ: หากคุณต้องการปิด 'การแจ้งเตือนการใช้งาน 5G' ที่ปรากฏบนอุปกรณ์ ให้กดการแจ้งเตือนค้างไว้และจากนั้นเลือก "Turn off notifications (ปิดการแจ้งเตือน)" หรือ 

  1. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า) > Apps & notifications (แอปและการแจ้งเตือน) > Configure notifications (กำหนดค่าการแจ้งเตือน) > Phone Services (บริการโทรศัพท์) > 5G usage notification (การแจ้งเตือนการใช้งาน 5G) > disable (ปิดใช้งาน)