หมายเลข ID หัวข้อ : 00256528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2021

ซิมคู่ (Dual SIM): ฉันสามารถใช้การ์ดซิมอันหนึ่งในการโทรออกและในเวลาเดียวกันใช้การ์ดซิมอีกอันหนึ่งในการรับสายได้หรือไม่?

ฉันสามารถใช้การ์ดซิมอันหนึ่งในการโทรออกและในเวลาเดียวกันใช้การ์ดซิมอีกอันหนึ่งกับเน็ตมือถือได้หรือไม่?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ในปัจจุบัน อุปกรณ์ Xperia รองรับการใช้งานแบบ  DSDS (Dual SIM Dual Standby) ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ท่านรับสายโทรศัพท์สองสายได้พร้อมกันในการ์ดซิมสองอันที่แตกต่างกันได้ แต่ท่านสามารถโอนสายที่เข้ามาที่การ์ดซิม 1 ไปยังการ์ดซิม 2 ได้ เมื่อไม่สามารถติดต่อการ์ดซิม 1 ได้ หรือในกรณีกลับกัน ฟังก์ชันนี้เรียกว่า Dual SIM reachability
  ส่วนการใช้ Dual SIM Dual Standby (DSDS) จะไม่สามารถรับสายในการ์ดซิมอันหนึ่งและใช้เน็ตมือถือพร้อมกัน เช่นเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตในการ์ดซิมอีกอันหนึ่งได้เช่นกัน 

  Dual SIM Dual Standby (DSDS)

  อุปกรณ์ ทำงานกับการใส่การ์ดซิมหนึ่งหรือสองอันได้ ท่านสามารถรับสายโทรศัพท์และข้อความในการ์ดซิมทั้งสองได้ ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้การ์ดซิมได้ ท่านจะต้องเปิดการทำงานในเมนูการตั้งค่าการ์ดซิมคู่ ( Dual SIM settings) ก่อน การรับส่งข้อมูลจะสามารถทำได้ทีละหนึ่งการ์ดซิมเท่านั้น และท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การ์ดซิมอันไหน

  ตลอดเวลา ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การ์ดซิมใดในการโทรศัพท์ หรืออันใดในการส่งข้อความ (SMS) อย่างไรก็ตาม เมื่อการ์ดซิมอันหนึ่งกำลังใช้ในการโทรศัพท์ การ์ดซิมอันอื่นจะถูกปิดการใช้งานไปชั่วคราว นั่นก็คือ ในระหว่างการโทรศัพท์ จะมีการ์ดซิมเพียงอันเดียวที่ท่านสามารถเลือกใช้ (การ์ดซิมที่ทำงาน) สำหรับการสื่อสาร ไม่สามารถที่จะทำการโทรสองสายพร้อมกันในการ์ดซิมสองอันที่แตกต่างกันได้ เมื่อท่านใช้การ์ดซิมอันหนึ่งในการโทรศัพท์ การ์ดซิมอีกอันหนึ่งจะปิดการทำงาน อัตโนมัติ ท่านยังคงสามารถรับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้าการ์ดซิมที่ปิดไว้ได้โดยใช้ คุณสมบัติ Dual SIM reachability ถ้า คุณสมบัติ Dual SIM reachability มีการเปิดไว้และใช้งาน เช่นใช้ SIM 1 ในการโทรศัพท์ สายโทรเข้าใด ๆ ที่เข้ามาที่ SIM 2 จะได้รับการโอนสายไฟให้กับ SIM 1 สิ่งนี้หมายถึง ท่านสามารถทำการพักสายที่โทรอยู่ และตอบสายที่โอนเข้ามาที่ SIM 1 จาก SIM 2 (ที่ยังคงปิดการทำงานอยู่) ได้

  หมายเหตุ! Dual SIM reachability ใช้ คุณสมบัติของการโอนสาย (Call forwarding) ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อดูว่าสามารถใช้การโอนสายในเครือข่ายของการ์ดซิมที่ท่านใช้อยู่หรือไม่ การโอนสาย (Call forwarding) อาจจะใช้ไม่ได้ ถ้าหากท่านใช้การ์ดซิมจากสองประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างกัน

  การเปิดการใช้สองการ์ดซิม

  ถ้าต้องการเปิดการใช้สองการ์ดซิม

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใส่การ์ดซิมทั้งสองเข้าไปแล้ว
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและ อินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > ขั้นสูง Advanced) > ซิมคู่ (Dual SIM)
  3. ลากแถบเลื่อนด้านข้าง SIM1 และ SIM2 ไปทางขวา

  การเปิด Dual SIM reachability

  ถ้าต้องการเปิด Dual SIM reachability

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใส่การ์ดซิมทั้งสองเข้าไปแล้ว
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและ อินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > ขั้นสูง Advanced) > ซิมคู่ (Dual SIM) > Dual SIM reachability
  3. ลากแถบเลื่อนด้านข้าง Dual SIM reachability ไปทางขวา หมายเลข โทรศัพท์ของสองการ์ดซิมที่ใส่เข้าไปจะถูกป้อนให้โดย อัตโนมัติ ถ้าหากหมายเลขไม่เพิ่มให้ ท่านสามารถใส่เข้าไปเองได้ หรือ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ