หมายเลข ID หัวข้อ : 00243853 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

X95G ซีรีส์: ขนาดของ Android TV™

  ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ 
  บางรุ่นจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน 
  สำหรับ ขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony ให้อ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ใน เว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น

  การใช้แท่นวาง

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEFG
  85X95xxG191010991766117987412159
  75X95xxG16749611425103693376149
  65X95xxG1447832121190285333131
  55X95xxG122870910187768427499

   

  การติดตั้งบนฝาผนัง

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEF
  85X95xxG19101099400400755386
  75X95xxG1674961400300637467
  65X95xxG1447832300300574251
  55X95xxG1228709300300464214

  G: ขนาดรู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
  *อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดความยาวของสกรู

  ด้วยเหตุผลใน การป้องกันตัว ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย Sony แนะนำให้ติดตั้งทีวีของท่านบนฝาผนังโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony เท่านั้น
  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านใช้ ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น ๆ