หมายเลข ID หัวข้อ : 00246704 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

วิธีการรีเซ็ต ชุดหูฟัง (WF-SP800N)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.


  การรีเซ็ตชุดหูฟัง

  1. ใส่ตัวชุดหูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปล่อยให้ฝาปิดของกล่องสำหรับชาร์จไฟเปิดไว้ จากนั้นกดนิ้วของท่านที่ตัวทัช เซนเซอร์ของเครื่องทางด้านซ้ายนานประมาณ 20 วินาที

  2. ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ

  3. กดนิ้วของท่านที่ตัวทัช เซนเซอร์ ที่ตัวเครื่องทางด้านขวานานประมาณ 20 วินาที

  4. ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ
   หมายเหตุ: ถ้าตัวแสดงสถานะ (สีน้ำเงิน) บนชุดหูฟังกะพริบ แสดงว่าชุดหูฟังนั้นอาจจะไม่ได้มีการรีเซ็ตที่ถูกต้อง เนื่องจากชุดหูฟังถูกถอดออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ ทำการรีเซ็ตอีกครั้ง

  หมายเหตุ:


  การรีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  1. ใส่ตัวชุดหูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปล่อยให้ฝาปิดของกล่องสำหรับชาร์จไฟเปิดไว้ จากนั้นกดนิ้วของท่านที่ตัวทัช เซนเซอร์ของเครื่องทั้งทางด้านซ้ายและขวาของชุดหูฟังนานประมาณ 10 วินาที
   หมายเหตุ: ตรวจดูว่า ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ที่ทั้งตัวด้านซ้ายและด้านขวาชอง ชุดหูฟังติดสว่างก่อนที่ท่านจะกดนิ้วของท่านค้างที่ตัวทัชเซนเซอร์ของทั้งตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของชุดหูฟัง

  2. ปล่อยนิ้วของท่านภายใน 10 วินาทีหลังจากที่ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของชุดหูฟังเริ่มกะพริบ

  3. ตัวแสดงสถานะ (สีฟ้า) กะพริบ 4 ครั้ง, และ ชุดหูฟังนั้นจะถูกรีเซ็ต

  หมายเหตุ:

  • การดำเนินการนี้จะเป็นการรีเซ็ต การตั้งค่าระดับเสียง ฯลฯ ให้กลับไปเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออกไป ในกรณีนี้ ให้ทำการลบข้อมูลการจับคู่ของชุดหูฟังนั้นออกจากอุปกรณ์และจากนั้นให้ทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง
  • ถ้าหากท่านได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ หลังจากที่ซื้อชุดหูฟังนี้มา แม้จะทำการรีเซ็ตชุดหูฟัง ซอฟต์แวร์ก็ยังคงเป็นตัวที่อัปเดตแล้ว
  • ท่านสามารถดูวีดีโอบทช่วยสอนวิธีการรีเซ็ตชุดหูฟังนี้ได้เช่นเดียวกัน


   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube