หมายเลข ID หัวข้อ : 00243849 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

X85G ซีรีส์: ขนาดของ Android TV™

  ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ 
  บางรุ่นจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน 
  สำหรับ ขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony ให้อ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ใน เว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น

  การใช้แท่นวาง

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEFG
  85X85xxG1909109714381175100433175
  75X85xxG16739641230103171358145
  65X85xxG1450837105989967316131
  55X85xxG123171499677666316131

   

  การติดตั้งบนฝาผนัง

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEF
  85X85xxG19091097400400755345
  75X85xxG1673963400300637419
  65X85xxG1450836300300575364
  55X85xxG1231713300200466296

  G: ขนาดรู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
  *อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดความยาวของสกรู

  ด้วยเหตุผลใน การป้องกันตัว ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย Sony แนะนำให้ติดตั้งทีวีของท่านบนฝาผนังโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony เท่านั้น
  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านใช้ ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น ๆ