หมายเลข ID หัวข้อ : 00255977 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

แบตเตอรี่หมดเร็วมาก ฉันจะทำอะไรได้บ้าง? ( เครื่องรุ่นปี 2562 เป็นต้นไป)

  วิธีแก้ปัญหา

  ถ้า อุปกรณ์ของท่านดูเหมือนจะมี ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ไม่ดีหรือสั้นกว่าที่เคยเป็น แอปที่ดาวน์โหลดมาอาจจะใช้แบตเตอรี่มากเกินไปก็ได้ ถ้าต้องการแก้ปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็ว ลองดำเนินการตามด้านล่างนี้

  ตรวจดูแอปของท่าน

  ถ้าแบตเตอรี่ของท่านหมดเร็วกว่าในอดีต ท่านสามารถตรวจดูได้ว่ามีแอปที่ใช้ แบตเตอรี่มากเกินไปหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะบังคับให้แอปหยุพดทำงานหรือยกเลิกการติดตั้งแอปเหล่านั้นออกไปได้

  • จำกัดการใช้งานแบตเตอรี่ในส่วนหลังของแอปที่ใช้กำลังงานจากแบตเตอรี่
  • จำกัดการใช้งานแบตเตอรี่ในส่วนหลังของแอปใด ๆ
  • ปิดแอปที่มีการใช้ข้อมูลมือถือและไร้สาย
  • ตรวจดูการอัปเดตสำหรับแอป
  • บังคับให้แอปหยุดทำงาน
  • ปิดหรือยกเลิกการติดตั้งแอปที่ท่านไม่ใช้ออกไป

  ตรวจดูอุปกรณ์ของท่าน

  ถ้าไม่มีแอปที่ใช้กำลังงานแบตเตอรี่ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ที่สามารถแก้ปัญหาที่อาจจะใช้กำลังงานแบตเตอรี่ในส่วนหลังได้

  • เริ่มการทำงาน อุปกรณ์ของท่านใหม่
  • ตรวจดู การอัพเดตซอฟต์แวร์
  • ดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset)

  คำแนะนำโดยละเอียด

  ถ้าต้องการจำกัดการใช้งานแบตเตอรี่ของแอปที่ใช้กำลังงานจากแบตเตอรี่ในส่วนหลัง

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) แบตเตอรี่ (Battery) > ไอคอนเมนู (จุดแนวตั้งสามจุด) > การใช้แบตเตอรี่ (Battery usage).
  2. ในรายการของแอปที่ใช้กำลังงาน แตะที่แอปนั้นและจากนั้นแตะที่ จำกัดการทำงานในส่วนหลัง (Background restriction) > จำกัด (RESTRICT).

  ถ้าต้องการจำกัดการใช้งานแบตเตอรี่ในส่วนหลังของแอปใด ๆ

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูทั้งหมด [จำนวนของแอป] แอป
  2. หาและแตะที่แอปที่เกี่ยวข้อง
  3. แตะที่ ขั้นสูง (Advanced) แบตเตอรี่ (Battery) จำกัดการทำงานในส่วนหลัง (Background restriction) (ถ้ามีตัวเลือกให้)
  4. แตะที่  RESTRICT

  ถ้าต้องการปิดแอปที่มีการใช้ข้อมูลมือถือและไร้สาย

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูทั้งหมด [จำนวนของแอป] แอป
  2. หาและแตะที่แอปที่เกี่ยวข้อง
  3. แตะที่  ข้อมูลมือถือและไร้สาย (Mobile data & Wi-Fi)
  4. แตะที่สวิตช์ข้าง ข้อมูลส่วนหลัง (Background data) เพื่อปิดการใช้ข้อมูลมือถือที่ส่วนหลัง

  ถ้าต้องการตรวจดูการอัปเดตสำหรับแอป

  1. หาและแตะที่ไอคอนเมนู Play Store > (เส้นแนวนอนสามเส้น) > แอปและเกมของฉัน (My apps & games)
  2. ถ้ามีการอัปเดต ให้แตะที่  อัปเดต (UPDATE)
  3. ถ้ามีการอัปเดตหลายตัว ให้แตะที่  อัปเดตทั้งหมด (UPDATE ALL)

  ถ้าต้องการบังคับให้หยุดทำงาน

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูทั้งหมด [จำนวนของแอป] แอป
  2. หาและแตะที่แอปที่เกี่ยวข้อง
  3. แตะที่  บังคับให้หยุดทำงาน (FORCE STOP)

  ถ้าต้องการปิดหรือยกเลิกการติดตั้งแอป

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูทั้งหมด [จำนวนของแอป] แอป
  2. หาและแตะที่แอปที่เกี่ยวข้อง
  3. แตะที่ ปิดการทำงาน (DISABLE) หรือ ยกเลิกการติดตั้ง (UNINSTALL)

  ถ้าต้องการเริ่มการทำงาน อุปกรณ์ของท่านใหม่

  1. กดที่ปุ่มปิดเปิด(Power) ไว้นาน ๆ
  2. ในเมนูที่เปิดขึ้นมา ให้แตะที่  เริ่มใหม่ (Restart)

  ถ้าต้องการตรวจดู การอัพเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สาย

  1. ถ้าหากท่านใช้ อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการล็อกอินโดยใช้ชื่อที่เป็นเจ้าของแล้ว
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต แนะนำให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนเครือข่าย มือถือ ในการ ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าใช้ข้อมูลเน็ต
  3. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) ระบบ (System) ขั้นสูง (Advanced) การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update) > ระบบ (SYSTEM)
  4. ถ้ามีการอัปเดตระบบ ให้แตะที่  อัปเดต (UPDATE)
  5. เมื่อการ อัปเดตติดตั้งเสร็จแล้ว ให้แตะที่ เริ่มใหม่ (RESTART)

  ถ้าต้องการจะทำการ รีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกการรีเซ็ต (Reset options) > ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน) (Erase all data (factory reset)) > ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data)
  2. ถ้าจำเป็น ให้ลากลายเส้นปลดล็อกของท่านไปบนหน้าจอ หรือป้อนรหัสผ่าน หรือ PIN ปลดล็อกหน้าจอของท่านเพื่อดำเนินการต่อ
  3. แตะที่  ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data)

  หมายเหตุ! เมื่อท่านดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) จะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ Xperia ของท่านออกไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้สำรอง (Back up) ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายในที่ท่านต้องการจะเก็บไว้แล้วเสมอ ก่อนที่จะดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และเอกสารที่เก็บไว้ในการ์ด SD จะไม่ถูกลบออกในระหว่างการ รีเซ็ตกลับข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)