หมายเลข ID หัวข้อ : 00237531 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

คอมพิวเตอร์ไม่พบอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB

  หมายเหตุ

  หากอุปกรณ์ของท่านโดนน้ำ ให้ตรวจสอบว่าพอร์ต USB แห้งสนิทแล้วก่อนเสียบสาย USB

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของท่านใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version) หากท่านไม่พบ เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) ใน การตั้งค่า (Settings) ให้แตะที่ ระบบ (System)

  • ตรวจสอบว่าได้ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์ของท่าน และได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านสำหรับการโอนข้อมูลแล้ว

   ถ้าต้องการตั้งอุปกรณ์ของท่านให้ ถ่ายโอนข้อมูล (Android 11/Android 10/Android 9) 

  วิธีตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านให้โอนข้อมูล (Android 8)

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้สาย USB ของแท้จาก Sony สำหรับอุปกรณ์ของท่านโดยเฉพาะ และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์แล้ว
  • ลองใช้พอร์ต USB พอร์ตอื่นในคอมพิวเตอร์ของท่าน และตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยตรงกับ USB นั้น ห้ามใช้ฮับ USB หรือสายขยายการเชื่อมต่อ USB
  • ลองใช้สาย USB เส้นอื่นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ได้เสียหาย
  • หากท่านใช้ Mac ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Xperia Companion สำหรับ Mac OS ในคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว คอมพิวเตอร์ Mac ไม่สนับสนุน MTP ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่จำเป็นสำหรับการโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Android
  • เลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับคอมพิวเตอร์และลบข้อมูลในแอประบบ พื้นที่เก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage) ในอุปกรณ์ของท่าน เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของท่านใหม่และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

   ถ้าต้องการลบข้อมูลของ แอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage) (Android 11/Android 10) 

  วิธีลบข้อมูลแอปพลิเคชัน พื้นที่เก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage) (Android 9)

  วิธีลบข้อมูลแอปพลิเคชัน จัดเก็บข้อมูลสื่อ (Media Storage)(Android 8)

  • หากอุปกรณ์ของท่านมีการ์ดหน่วยความจำ ให้ปิดอุปกรณ์แล้วถอดการ์ดออกและใส่การ์ดหน่วยอีกครั้ง เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของท่านใหม่ เปิดอุปกรณ์แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้สาย USB
  • เริ่มการทำงานของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ใหม่
  • ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  • หากท่านใช้ Windows N หรือ Windows KN ให้ตรวจสอบว่าท่านได้ดาวน์โหลด Media Feature Pack เพื่อเปิดใช้การถ่ายโอนไฟล์แล้ว Windows เวอร์ชันเหล่านี้ไม่สนับสนุนการโอนถ่ายไฟล์ MTP
  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด