หมายเลข ID หัวข้อ : 00233916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021

ฉันจะสามารถใช้หูฟังของฉันฟังเพลงที่เป็น 360 Reality Audio จาก Amazon Music HD ได้หรือไม่?

    ท่านสามารถฟังเพลง 360 Reality Audio จากการเป็นสมาชิกของ Amazon Music Unlimited ได้กับหูฟังใด ๆ ได้

    หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถใช้ แอป Amazon Music กับแอป Sony | Headphones Connect เป็นการส่วนตัวได้ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564)