หมายเลข ID หัวข้อ : 00233904 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/10/2021

วิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่าน (360 Reality Audio)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิเคราะห์ รูปลักษณ์ใบหูของท่านในการตั้งค่าของ 360 Reality Audio Setup โดยใช้แอป Headphones Connect ท่านจะสามารถพบกับประสบการณ์สมจริงและมีมิติเมื่อท่านใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่านกับแอป 360 Reality Audio-compatible
  หมายเหตุ: ท่านสามารถวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่านได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sony ที่เข้ากันได้เท่านั้น

  ท่านสามารถดูวีดีโอบทช่วยสอนนี้เพื่อใช้แนะนำท่านในขั้นตอนการวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่านได้  คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  วิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่าน

  1. เปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อ หูฟัง Bluetooth
  2. เลือกที่ 360 Reality Audio Setup - Analyze ear shape - ANALYZE

  3. เมื่อมีข้อความของ Analyze your ear shape แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ NEXT

  4. อ่านข้อความที่แสดงขึ้นมา และเลือกที่ OK
  5. เมื่อมีข้อความของ Take a photo of your left ear แสดงขึ้นมา เลือกที่ TAKE A PHOTO


   หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอให้ยืนยันการเข้าถึงของ แอปพลิเคชัน เลือกที่ ALLOW
  6. เมื่อมีข้อความของ On the next screen, voice guidance will be provided แสดงขึ้นมา เลือกที่ OK
  7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถ่ายรูปใบหน้าของท่านให้พอดีกับกรอบด้านในของ แอปพลิเคชัน
  8. หันเฉพาะคอของท่านไปทางขวา และถ่ายรูป ท่านก็จะได้ใบหน้าทางด้านซ้ายของท่านพอดีกับกรอบของ แอปพลิเคชัน
  9. เมื่อมีข้อความของ Your left ear has been successfully captured แสดงขึ้นมา เลือกที่ NEXT
  10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถ่ายรูปใบหน้าของท่านให้พอดีกับกรอบด้านในของ แอปพลิเคชัน
  11. หันเฉพาะคอของท่าน ไปทางซ้าย และถ่ายรูป ท่านก็จะได้ใบหน้าทาง ด้านขวา ของท่านพอดีกับกรอบของแอปพลิเคชัน
  12. เมื่อ มี ข้อความ Your right ear has been successfully captured แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ START

  เมื่อมีข้อความ completed แสดงขึ้นมาแสดงว่าการวิเคราะห์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว
  หลังจากที่ท่านวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่านเสร็จสิ้น ให้ทำ การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) ในขั้นตอนถัดไป
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ: การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) (360 Reality Audio)