หมายเลข ID หัวข้อ : 00233962 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021

ฉันสามารถเพลิดเพลินกับ 360 Reality Audio กับ หูฟัง Sony ของฉันได้หรือไม่?

    ได้ ท่านจะสามารถฟังเพลงที่เป็น 360 Reality Audio โดยใช้ หูฟังของ Sonyได้ ถ้าหูฟังเป็นแบบที่ได้รับการรับรองจาก 360 Reality Audio ท่านสามารถปรับประสบการณ์ 360 Reality Audio ของท่านได้โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect เพื่อดำเนินการ 360 Reality Audio Setup

    หมายเหตุในแอป Amazon Music: ท่านสามารถฟังเพลง 360 Reality Audio จากการเป็นสมาชิกของ Amazon Music Unlimited ได้กับหูฟังใด ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถปรับ (ส่วนบุคคล) แอป Amazon Music กับแอป Sony | Headphones Connect ได้ (ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2564)