หมายเลข ID หัวข้อ : 00230024 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2019

ฟังค์ชันการป้องกันเสียงรบกวนไม่สลับเมื่อฉันแตะที่เอียร์บัดด้านซ้ายของชุดหูฟังไร้สายของฉัน

ฟีเจอร์เสียงแนะนำไม่ทำงาน และฟังก์ชันการป้องกันเสียงรบกวนไม่สลับการทำงาน ถึงแม้จะมีเสียงการแตะแล้ว

    แตะอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 0.3 วินาที) ที่ตัวทัชเซ็นเซอร์ด้านซ้ายของหูฟังของท่าน เพื่อเปลี่ยนแปลงฟังค์ชัน การป้องกันเสียงรบกวน

    หมายเหตุ: ถ้าหากแตะตัวทัชเซ็นเซอร์นาน เกินไป จะทำให้ตัวทัชเซ็นเซอร์นี้เปิด Quick Attention Mode ขึ้นมา เพื่อให้หูฟังทำการดูดซับเสียงรอบด้านไว้