หมายเลข ID หัวข้อ : 00228567 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

เมื่อรับชมวิดีโอจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้พอร์ต HDMI 4, การสลับของวิดีโอจะช้ากว่าเมื่อใช้อินพุท HDMI อื่น

    ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น เมื่อใช้พอร์ต HDMI 4 อาจจะใช้เวลามากกว่าในการแสดงคอนเทนท์ของวิดีโอ และการสลับของวิดีโออาจจะช้ากว่าได้
    เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้, ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้พอร์ต HDMI ที่แตกต่างออกไปในทีวีนั้น

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต HDMI 4, ให้อ้างอิงกับ Help Guide ของทีวี