หมายเลข ID หัวข้อ : 00226345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/04/2021

ฉันจะสามารถใช้ตัวปลั๊กอะแดปเตอร์ในเครื่องบิน เพื่อชาร์จไฟให้กับหูฟังของฉันได้หรือไม่ ?

  ตัวปลั๊กอะแดปเตอร์ในเครื่องบินนี้ ใช้สำหรับให้ท่านได้ฟังเสียงที่มีความสมดุลย์จากระบบให้ความบันเทิงในเครื่อง ในระหว่างเดินทางในเครื่องบิน

  แผนผังของอะแดปเตอร์

   

  คำเตือน!

  ตัว อะแดปเตอร์ในเครื่องบินนี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ของท่าน การเสียบปลั๊กตัวอะแดปเตอร์ในเครื่องบินเข้ากับเต้าเสียบกำลังไฟ AC เพื่อทำการชาร์จไฟให้กับตัวหูฟังจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับอุปกรณ์ได้

  typeD_socket