หมายเลข ID หัวข้อ : 00155984 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2016

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ USB DAC.

  หมายเหตุ: หัวข้อนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันได้ที่ด้านท้ายของหัวข้อนี้.

  ส่วนต่าง ๆ ในคำตอบนี้:


  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ


  Q1: อะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเล่น high-resolution (hi-res) จากเครื่อง Walkman โดยใช้ USB DAC?

  A1:

  • สำหรับภูมิภาค AP:
   จำเป็นต้องใช้ WMC-NWH10 (สายแปลง USB ที่มี hi-res audio output, แยกจำหน่ายต่างหาก) และสาย USB (USB A plug-USB micro B plug).
   จำเป็นต้องใช้เครื่อง Walkman ที่รองรับ hi-res output ผ่านทาง USB ด้วยเช่นกัน.

  • สำหรับภูมิภาค สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ละตินอเมริกาและยุโรป:
   สำหรับวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Walkman, ให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุน.

   

  Q2: อะไรเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีสำหรับการเล่น high-resolution (hi-res) จากสมาร์ทโฟน Android โดยใช้ USB DAC?

  A2: จำเป็นต้องใช้สาย USB OTG และสาย USB (USB A plug-USB micro B plug).
  จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่น hi-res เพื่อให้ทำการเอาท์พุทข้อมูล hi-res ให้ออกไปที่ USB และสมาร์ทโฟน Android ที่รองรับ hi-res output ทาง USB ด้วย.
  เพื่อทำการตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของท่านรองรับ hi-res output ได้หรือไม่, ให้อ้างอิงกับรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยของท่าน.


  Q3: อะไรเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีสำหรับการเล่น high-resolution (hi-res) จาก iPhone โดยใช้ USB DAC?

  A3: จำเป็นต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ (แยกจำหน่ายต่างหาก) และสาย USB (USB A plug-USB micro B plug).
  จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่น hi-res ที่จะอนุญาตให้เอาท์พุทข้อมูล hi-res ให้ออกไปที่ USB ด้วยเช่นกัน.

  หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องใช้สายพิเศษใด ๆ อีก.


  รายละเอียดสเปคการเล่น


  Q4: สามารถเล่น DSD อันดั้งเดิม โดย USB DAC ได้หรือไม่?

  A4: สามารถเล่นได้. (รองรับ DSD 2.8MHz/1bit และ 5.6MHz/1bit)
  สำหรับการเล่น DSD ดั้งเดิม, จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นที่รองรับ DSD ดั้งเดิมได้.
  เพื่อทำการเล่น DSD แบบดั้งเดิม, ให้ตรวจสอบการปรับตั้งและสเปคต่าง ๆ ของอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นที่ใช้เล่น.

   

  Q5: ค่าความลึกของบิต (bit depth) ที่แสดงไว้คือ 32bit, จะสามารถเล่นไฟล์ 32bit ได้หรือไม่?

  A5: ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง และความลึกของบิตที่แสดงไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นการแสดงถึงชนิดของไฟล์ที่สามารถจะป้อนอินพุทเข้ามาได้.
  ไฟล์ 32bit จะทำการเล่นใน 24bit.

   

  Q6: รองรับการเล่นแบบ gapless หรือไม่?

  A6:
  เล่นได้, มีการรองรับการเล่นแบบ gapless. ถ้าหากมีฟอร์แมทของไฟล์ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง และความลึกของบิตของเพลงก่อนหน้าและหลังเพลงที่เล่น ตรงกัน ก็จะไม่มีช่องว่างในการเล่น.

   

  Q7: สามารถปรับเวลาในระหว่างการเล่น DSD โดย USB DAC ได้หรือไม่?

  A7:
  ปรับได้. อย่างไรก็ตาม, ตัวที่เป็นเอาท์พุทย่อย (sub output) จะไม่สามารถปรับแต่งได้.

  หมายเหตุ: การปรับแต่งเวลา (time alignment) สามารถจะทำการปรับได้สำหรับ Front Lch & Rch และ Rear Lch & Rch ในระหว่างการเล่น DSD.  การแก้ปัญหา

  • การเชื่อมต่อ


  Q8: สมาร์ทโฟน Android ของฉัน ไม่ได้รับการรองรับโดย USB DAC.

  A8: ให้ตรวจสอบว่า การปรับตั้งของ audio output ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ของท่านมีการตั้งไว้เป็น USB หรือไม่.
  ถ้าต้องการจะตรวจสอบการปรับตั้งใน Xperia, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  หมายเหตุ: หน้าจอจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Xperia. นอกจากนี้, ในบางรุ่นอาจจะไม่มีให้ทำการปรับตั้งได้.

  1. เลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Xperia Connectivity.
  3. เลือกที่ USB Connectivity.
  4. ตรวจสอบ อุปกรณ์ USB.


  • การชาร์จ


  Q9: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ USB-DAC (พอร์ต USB micro B) ไม่ทำการชาร์จไฟ.

  A9: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่สามารถชาร์จไฟได้จากพอร์ต USB micro B.
  อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทำการชาร์จไฟได้จาก USB1 หรือ USB2 เท่านั้น.


  • การดำเนินการ


  Q10: เพลงไม่สามารถจะใช้งานจากเครื่องนี้ได้.

  A10:
  ในระหว่างการเล่นโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ USB DAC, เพลงต่าง ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้จากเครื่องนี้.
  ให้ทำการควบคุมเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นแทน.

  สำคัญ: ห้ามทำการใช้งานในระหว่างที่ทำการขับรถ.


  • เสียง


  Q11: ไม่มีเสียงออกมาจาก USB DAC.

  A11:
  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน. ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ตามสถานการณ์ใช้งานของท่าน.

  - 1. ถ้าหากดำเนินการจับคู่ Bluetooth ในระหว่างการเล่น USB DAC:
  สัญญาณ audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจมีการสลับจาก USB DAC ไปเป็นของ Bluetooth audio.
  ถ้าหากเสียงไม่ออกมาจาก USB DAC, ให้ตรวจสอบว่า audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็น USB หรือไม่.

  - 2. ถ้ามีการเชื่อมต่อ Bluetooth:
  Audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจจะเป็น Bluetooth.
  ถ้าหากเสียงไม่ออกมาจาก USB DAC, ให้ตรวจสอบว่า audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็น USB หรือไม่.

  - 3.ถ้ามีการใช้สมาร์ทโฟน Android:
  ทำการตรวจสอบซ้ำดูทิศทางของสาย USB OTG และ สาย USB.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคำแนะนำการเชื่อมต่อในคู่มือการใช้งาน.

  - 4.ถ้าเชื่อมต่อ Walkman/Xperia ด้วย Bluetooth:
  ยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Bluetooth.

  - 5.ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากเครื่อง เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์:

  โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้.

  • ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  • สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows, ให้ติดตั้ง Sony USB Device Driver เข้าไป ถ้าหากท่านยังไม่มีในเครื่อง.
  • ทำการปิด/เปิด SOURCE ในเครื่องนั้นอีกครั้ง.
  • ตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง.
  • ให้ลองเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ที่แตกต่างออกไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ และดูว่า ได้รับการรองรับหรือไม่. ถ้าหากได้รับการรองรับแล้ว, อาจจะมีปัญหากับพอร์ต USB.

  - 6.ถ้าหากไม่มีเสียงออกเมื่อใช้ Media Go ในการเล่น:

  ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. ไปที่ Tools ใน Media Go, และ เลือกที่ Preferences.
  2. เลือกที่ Audio Output.
  3. เลือกที่ ASIO Device.
  4. เลือกที่ Sony ASIO device, และ กดที่ปุ่ม OK.

   

  Q12: เมื่อทำการเล่น DSD โดย USB DAC, ไม่มีเสียงออกมาจาก OPT output.

  A12
  : Audio output จาก OPT จะไม่มีออกมาในระหว่างการเล่น DSD โดย USB DAC.

   

  Q13: มีนอยส์รบกวนระหว่างเพลง.

  A13
  : ให้ตรวจสอบการปรับตั้งต่าง ๆ ในแอพที่ใช้เล่นนั้น.


  ข้อความ/การแสดงความผิดพลาด

  Q14: อุปกรณ์เชื่อมต่อได้แล้ว, แต่ ไม่มีชื่อของอุปกรณ์ แสดงอยู่.

  A14:
  ถ้าหากหน้าจอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นปิดอยู่ หรือถ้าอุปกรณ์นั้นเข้าสู่โหมด sleep, สัญญาณจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นอาจจะมีการปิดไป, และจะ ไม่มีชื่อของอุปกรณ์ นั้นแสดงอยู่.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นเปิดและทำงานอยู่.
  การทำงานจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.