หมายเลข ID หัวข้อ : 00155984 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2016

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ USB DAC.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันได้ที่ด้านท้ายของหัวข้อนี้.

ส่วนต่าง ๆ ในคำตอบนี้:


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ


Q1: อะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเล่น high-resolution (hi-res) จากเครื่อง Walkman โดยใช้ USB DAC?

A1:

 • สำหรับภูมิภาค AP:
  จำเป็นต้องใช้ WMC-NWH10 (สายแปลง USB ที่มี hi-res audio output, แยกจำหน่ายต่างหาก) และสาย USB (USB A plug-USB micro B plug).
  จำเป็นต้องใช้เครื่อง Walkman ที่รองรับ hi-res output ผ่านทาง USB ด้วยเช่นกัน.

 • สำหรับภูมิภาค สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ละตินอเมริกาและยุโรป:
  สำหรับวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Walkman, ให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุน.

 

Q2: อะไรเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีสำหรับการเล่น high-resolution (hi-res) จากสมาร์ทโฟน Android โดยใช้ USB DAC?

A2: จำเป็นต้องใช้สาย USB OTG และสาย USB (USB A plug-USB micro B plug).
จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่น hi-res เพื่อให้ทำการเอาท์พุทข้อมูล hi-res ให้ออกไปที่ USB และสมาร์ทโฟน Android ที่รองรับ hi-res output ทาง USB ด้วย.
เพื่อทำการตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของท่านรองรับ hi-res output ได้หรือไม่, ให้อ้างอิงกับรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยของท่าน.


Q3: อะไรเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีสำหรับการเล่น high-resolution (hi-res) จาก iPhone โดยใช้ USB DAC?

A3: จำเป็นต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ (แยกจำหน่ายต่างหาก) และสาย USB (USB A plug-USB micro B plug).
จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่น hi-res ที่จะอนุญาตให้เอาท์พุทข้อมูล hi-res ให้ออกไปที่ USB ด้วยเช่นกัน.

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องใช้สายพิเศษใด ๆ อีก.


รายละเอียดสเปคการเล่น


Q4: สามารถเล่น DSD อันดั้งเดิม โดย USB DAC ได้หรือไม่?

A4: สามารถเล่นได้. (รองรับ DSD 2.8MHz/1bit และ 5.6MHz/1bit)
สำหรับการเล่น DSD ดั้งเดิม, จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นที่รองรับ DSD ดั้งเดิมได้.
เพื่อทำการเล่น DSD แบบดั้งเดิม, ให้ตรวจสอบการปรับตั้งและสเปคต่าง ๆ ของอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นที่ใช้เล่น.

 

Q5: ค่าความลึกของบิต (bit depth) ที่แสดงไว้คือ 32bit, จะสามารถเล่นไฟล์ 32bit ได้หรือไม่?

A5: ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง และความลึกของบิตที่แสดงไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นการแสดงถึงชนิดของไฟล์ที่สามารถจะป้อนอินพุทเข้ามาได้.
ไฟล์ 32bit จะทำการเล่นใน 24bit.

 

Q6: รองรับการเล่นแบบ gapless หรือไม่?

A6:
เล่นได้, มีการรองรับการเล่นแบบ gapless. ถ้าหากมีฟอร์แมทของไฟล์ ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง และความลึกของบิตของเพลงก่อนหน้าและหลังเพลงที่เล่น ตรงกัน ก็จะไม่มีช่องว่างในการเล่น.

 

Q7: สามารถปรับเวลาในระหว่างการเล่น DSD โดย USB DAC ได้หรือไม่?

A7:
ปรับได้. อย่างไรก็ตาม, ตัวที่เป็นเอาท์พุทย่อย (sub output) จะไม่สามารถปรับแต่งได้.

หมายเหตุ: การปรับแต่งเวลา (time alignment) สามารถจะทำการปรับได้สำหรับ Front Lch & Rch และ Rear Lch & Rch ในระหว่างการเล่น DSD.การแก้ปัญหา

 • การเชื่อมต่อ


Q8: สมาร์ทโฟน Android ของฉัน ไม่ได้รับการรองรับโดย USB DAC.

A8: ให้ตรวจสอบว่า การปรับตั้งของ audio output ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ของท่านมีการตั้งไว้เป็น USB หรือไม่.
ถ้าต้องการจะตรวจสอบการปรับตั้งใน Xperia, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

หมายเหตุ: หน้าจอจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Xperia. นอกจากนี้, ในบางรุ่นอาจจะไม่มีให้ทำการปรับตั้งได้.

 1. เลือกที่ Settings.
 2. เลือกที่ Xperia Connectivity.
 3. เลือกที่ USB Connectivity.
 4. ตรวจสอบ อุปกรณ์ USB.


 • การชาร์จ


Q9: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ USB-DAC (พอร์ต USB micro B) ไม่ทำการชาร์จไฟ.

A9: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่สามารถชาร์จไฟได้จากพอร์ต USB micro B.
อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทำการชาร์จไฟได้จาก USB1 หรือ USB2 เท่านั้น.


 • การดำเนินการ


Q10: เพลงไม่สามารถจะใช้งานจากเครื่องนี้ได้.

A10:
ในระหว่างการเล่นโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ USB DAC, เพลงต่าง ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้จากเครื่องนี้.
ให้ทำการควบคุมเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นแทน.

สำคัญ: ห้ามทำการใช้งานในระหว่างที่ทำการขับรถ.


 • เสียง


Q11: ไม่มีเสียงออกมาจาก USB DAC.

A11:
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน. ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ตามสถานการณ์ใช้งานของท่าน.

- 1. ถ้าหากดำเนินการจับคู่ Bluetooth ในระหว่างการเล่น USB DAC:
สัญญาณ audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจมีการสลับจาก USB DAC ไปเป็นของ Bluetooth audio.
ถ้าหากเสียงไม่ออกมาจาก USB DAC, ให้ตรวจสอบว่า audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็น USB หรือไม่.

- 2. ถ้ามีการเชื่อมต่อ Bluetooth:
Audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจจะเป็น Bluetooth.
ถ้าหากเสียงไม่ออกมาจาก USB DAC, ให้ตรวจสอบว่า audio output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็น USB หรือไม่.

- 3.ถ้ามีการใช้สมาร์ทโฟน Android:
ทำการตรวจสอบซ้ำดูทิศทางของสาย USB OTG และ สาย USB.
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคำแนะนำการเชื่อมต่อในคู่มือการใช้งาน.

- 4.ถ้าเชื่อมต่อ Walkman/Xperia ด้วย Bluetooth:
ยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Bluetooth.

- 5.ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากเครื่อง เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์:

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้.

 • ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 • สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows, ให้ติดตั้ง Sony USB Device Driver เข้าไป ถ้าหากท่านยังไม่มีในเครื่อง.
 • ทำการปิด/เปิด SOURCE ในเครื่องนั้นอีกครั้ง.
 • ตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง.
 • ให้ลองเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ที่แตกต่างออกไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ และดูว่า ได้รับการรองรับหรือไม่. ถ้าหากได้รับการรองรับแล้ว, อาจจะมีปัญหากับพอร์ต USB.

- 6.ถ้าหากไม่มีเสียงออกเมื่อใช้ Media Go ในการเล่น:

ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. ไปที่ Tools ใน Media Go, และ เลือกที่ Preferences.
 2. เลือกที่ Audio Output.
 3. เลือกที่ ASIO Device.
 4. เลือกที่ Sony ASIO device, และ กดที่ปุ่ม OK.

 

Q12: เมื่อทำการเล่น DSD โดย USB DAC, ไม่มีเสียงออกมาจาก OPT output.

A12
: Audio output จาก OPT จะไม่มีออกมาในระหว่างการเล่น DSD โดย USB DAC.

 

Q13: มีนอยส์รบกวนระหว่างเพลง.

A13
: ให้ตรวจสอบการปรับตั้งต่าง ๆ ในแอพที่ใช้เล่นนั้น.


ข้อความ/การแสดงความผิดพลาด

Q14: อุปกรณ์เชื่อมต่อได้แล้ว, แต่ ไม่มีชื่อของอุปกรณ์ แสดงอยู่.

A14:
ถ้าหากหน้าจอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นปิดอยู่ หรือถ้าอุปกรณ์นั้นเข้าสู่โหมด sleep, สัญญาณจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นอาจจะมีการปิดไป, และจะ ไม่มีชื่อของอุปกรณ์ นั้นแสดงอยู่.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นเปิดและทำงานอยู่.
การทำงานจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.