หมายเลข ID หัวข้อ : 00202694 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

วิธีการดาวน์โหลดคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ในเวอร์ชัน PDF

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการดาวน์โหลดคู่มือให้ความช่วยเหลือเวอร์ชัน PDF ของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

หน้าผลิตภัณฑ์นี้เป็นแพลทฟอร์มที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการเดินทางของท่าน: โดยที่แถบค้นหาจะแสดงผลเฉพาะที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน.
ช่วยจำกัดขอบเขตของการค้นหาให้แคบลง!

 1. ต้องมั่นใจว่าท่านทราบชื่อรุ่นเครื่องของท่าน ถ้าหากท่านไม่มั่นใจ, หน้า นี้สามารถจะช่วยท่านค้นหาออกมาได้:
 2. พิมพ์ชื่อรุ่นของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาในเว็ปไซต์สนับสนุน

  รูปภาพประกอบ

  ข้อสำคัญ: ต้องมั่นใจว่าท่านได้พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องของท่านเข้าไปถูกต้อง (รวมถึงเครื่องหมายขีดกลาง (hyphen) (-) ถ้ามี) ฟีเจอร์ช่วยการค้นหา จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า ได้พิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปอย่างถูกต้อง
 3. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยการคลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ของท่านในฟีเจอร์ ช่วยการค้นหาอัตโนมัติ (auto-suggest) หรือในผลการค้นหานั้น

  รูปภาพประกอบ

2. ไปที่คู่มือให้ความช่วยเหลือสำหรับเครื่องของท่าน

 • เมื่อท่านอยู่ที่หน้าเครื่องของท่านแล้ว, ให้คลิกที่แท็บ Manuals และเลือกที่ Help Guide

  รูปภาพประกอบ

3. เปลี่ยน เส้นทาง URL

 • เมื่อคู่มือให้ความช่วยเหลือได้รับการโหลดมาแล้ว ให้คลิกที่ลิงค์ที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน

  รูปภาพประกอบ
   
 • เปลี่ยนหน้านี้ใน URL จาก

  helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/index.html

  ไปเป็น

  helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/print.pdf

  คู่มือให้ความช่วยเหลือเวอร์ชัน PDF จะได้รับการโหลดเข้ามา